Access token neden none

from flask import Flask,request,url_for,session,redirect

import spotipy

from spotipy.oauth2 import SpotifyOAuth

import time

def create_app():

  app = Flask(__name__)

  app.secret_key = "random"

  app.config['SESSION_COOKIE_NAME'] = 'Cookie'

  token_information = "token_info"

  @app.route('/')

  def login():

    spotify_oauth = spotify_oauth_oluştur()

    auth_url = spotify_oauth.get_authorize_url()

    return redirect(auth_url)

  @app.route('/sarkilari_cek')

  def sarkilari_cek():

    try:

      token_info = token_infos()


    except:

      print("user not logged in")

      return redirect("/")

    sp = spotipy.Spotify (auth=token_info['access_token'])

    return sp.current_user_saved_tracks(limit=50,offset = 0)

  def token_infos():

    token_info = session.get(token_information,None)

    if not token_info:

      raise Exception("User not logged in")

    now = int(time.time())

    is_expired = token_info['expires_at'] - now < 60

    if is_expired:

      sp_oauth = spotify_oauth_oluştur()

      token_info = sp_oauth.refresh_access_token(token_info['refresh_token'])

      return token_info

  @app.route('/redirect')

  def redirectPage():

    spotify_oauth = spotify_oauth_oluştur()

    session.clear()

    code = request.args.get('code')

    token_info = spotify_oauth.get_access_token(code)

    session[token_information] = token_info

    return redirect(url_for('sarkilari_cek',_external = True))

  

  def spotify_oauth_oluştur():

    return SpotifyOAuth(

      client_id="b4a448c907cf42d2a2d80f5f2e11029a",

      client_secret="client secret",

      redirect_uri=url_for('redirectPage',_external = True),

      scope="user-library-read"

    )

    

  return app

sp = spotipy.Spotify (auth=token_info[‘access_token’])
~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^
TypeError: ‘NoneType’ object is not subscriptable

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

token_info none gelmiş. bu yüzden bu hatayı veriyor.

Ama giriş yapılı olmasına rağmen none geliyor

merhabalar, öncelikle giriş yapılmasına rağmen olmamasının sebebi secretkey kafanıza göre yada random oluşturamazsınız python -c ile binary kod olması gerek aksi halde giriş yaparken cookie de gözükür ama içi boş olur secretkey düzgün rastgele ama binary şeklinde oluşturursanız sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum

örnek secret key

app.secret_key = b'_5#y2L"F4Q8z\n\xec]/'

teşekkür ederim, bir de şu anda sürekli user not logged in yazıp yönlendirmeye çalışıyor, giriş yapılmasına izin vermiyor bunun sebebi ne olabilir biliyor musunuz acaba