Bir stringden bir harfi nasıl çıkarabilirim?

Stringlerden bir harfi nasıl çıkarırım?
Mesela Rüzgar kelimesinden z harfini çıkarabilir miyim?

kelime = "Rüzgar"
harf = input("hangi harfi cikarmak istersiniz? ")

if harf in kelime:
    print(f"{kelime[:kelime.index(harf)]}{kelime[kelime.index(harf) + 1:]}")
else:
    print("bu harf {0} kelimesinde yok!".format(kelime))

verimsiz bir yontem fakat string slicing ile yapabilirsin.

>>> "rüzgar".replace('z', '')
'rügar'
>>> 
1 Beğeni