Butona sürekli oynayan video ekleme

butona video eklemek istiyorum üzerine tıklayınca program aktif hale gelecek
şöyle denedim de olmadı

    picture = PhotoImage(file='C:\\Users\\Ali Tabak\\Desktop\\sirianimasyon.mp4')
    speak = Button(root,image=picture,bg="white",borderwidth=0,command=lambda: Thread(target=mainCommands).start())
    speak.image=picture
    speak.pack()