C Dilinde matris üs alma işlemi

işlem kısmında bir hata yapıyorum nasıl düzeltebilirim?Yardım ederseniz sevenirim.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int n,i,j,k,x,l;
int main()
{  int dizi[n][n];
  int sonuc[n][n];
  int sonuc1[n][n];
  int msonuc[n][n];
  printf("Kare matrisinizin boyutunu giriniz : ");scanf("%d",&n);
  printf("Kuvvet degerinizi giriniz : ");scanf("%d",&x);
  for(i=0;i<n;i++)
	{	for(j=0;j<n;j++)
    { printf("[%d][%d] = ",i+1,j+1);scanf("%d",&dizi[i][j]); }
	}
  printf("SONUC\n");
  printf("-----\n");
  	for(i=0; i<n; i++)
		{	for(j=0; j<n; j++)
			{	for(k=0; k<n; k++)
				{	
					sonuc[i][j]=dizi[i][k]*dizi[k][i];
			  		msonuc[i][j]+=sonuc[i][j];			 
				}	
				printf("%d ",msonuc[i][j]);
			}
			printf("\n");	
		}	
	getch();
  return 0;
}

+=? Neyin uzerine ekliyoruz?

msonuc'u initialize etmen lazim.

Hatanin ne oldugunu soylememissin tabi. Diger hatalarin cozumu:

 • int main(void).
 • int'lerin cogunun global olmasina gerek yok. i/j/k for bloklarina lokal bile olabilir.
 • scanf'lerin dondurdukleri deger kontrol edilmiyor.
 • conio/getch standart degil.
 • Islemler fonksiyonlara alinabilir.
3 Beğeni

Selamun Aleyküm, bana da faydası olur diye uğraştım. Java dilinde yazmaya çalıştım. C ile benzer bir Syntax’ı var. Elbetteki C daha zordur. Belki işine yarar biraz incele istersen. İyi çalışmalar…

import java.util.Scanner; // C'deki #include <ktphn.h> deyimi ile benzer işleve sahip

public class MatrisUsAlma { 
  static int[][] matris;
  
  public static int[][] usAl(int[][] mtrs, int x){ 
  /* main methodu içerisinden çağırdım, main aşağıda
    üs alma işlemini yapan yer burası */
    int toplam=0, carpim=1, n=matris.length;
    int[][] snc = new int[n][n];
    
    for(int i=0; i<n; i++){
      for(int j=0; j<n; j++){
        for(int k=0, m=j; k<n; k++){
          carpim = matris[i][k] * mtrs[k][m];
          toplam += carpim;
          if (k==n) m++;
        }
        snc[i][j] = toplam;
        toplam = 0;
      }
    }
    
    if(x>2) snc = usAl(snc, x-1); // tekrar kendisini çağırıyoruz
    return snc;
  }
  
  public static void main(String[] args) { // C'deki main methodu burada da var.
    
    Scanner scn = new Scanner(System.in); 
    // C'deki scanf fonksiyonunun görevini yapacak
    
    System.out.print("Matris boyutu: "); int n = scn.nextInt(); 
    System.out.print("Kuvvet değeri: "); int x = scn.nextInt();

    matris = new int[n][n];
    int[][] sonuc;
            
    // matrisin içini dolduruyoruz
    for(int i=0; i<n; i++){
      for(int j=0; j<n; j++){
        System.out.print("("+i+", "+j+"): "); // (satir, sutun):
        matris[i][j] = scn.nextInt();
      }
      System.out.println("------------------");
    }
    
    System.out.println("SONUÇ");
    System.out.println("---------");
    
    // yukarıda asıl işlemi yapan methodu çağırıyoruz
    sonuc = usAl(matris, x);
    
    // sonucu ekrana yazdır
    for(int i=0; i<n; i++){
      for(int j=0; j<n; j++){
        System.out.print(sonuc[i][j] + "\t");
      }
      System.out.println("");
    }
  }
}

1 Beğeni