Class yapısı içerisinde self kullanımı

Şöyle basit bir müzik çalar yazmaya çalışıyorum ama sürekli AttributeError alıyorum. Yardımcı olur musunuz?

class MP3Calar():
  def __int__(self, sarkilistesi=[]):
    self.suanCalanSarki = ""
    self.ses = 100
    self.sarkiListesi = sarkilistesi
    self.durum = True

  def menuGoster(self):
    print("""
Şarkı Listesi : {}
şuan Çalan Şarkı : {}
Ses Düzeyi : {}

1) Şarkı Seç
2) Ses Arttır
3) Ses Azalt
4) Rastegele Şarkı Seç
5) Şarkı Ekle
6) Şarkı Sil
7) Kapat
 """.format(self.sarkiListesi,self.suanCalanSarki,self.ses))

  def secim(self):
    sec = int(input("Seçiminizi Giriniz: "))

    while sec < 1 or sec > 7:
      sec = int(input("Seçtiğiniz aralık yanlış, lütfen belirtilen aralıklarda bir değer giriniz(1-7):"))
    return sec

  def sarkiSec(self):
    pass

  def sesArttir(self):
    pass

  def sesAzalt(self):
    pass

  def rastgeleSarkiSec(self):
    pass

  def sarkiEkle(self):
    pass

  def sarkiSil(self):
    pass

  def kapat(self):
    self.durum = False

  def calistir(self):
    self.menuGoster()
    secim = self.secim()

    if secim == 1:
      pass
    if secim == 2:
      pass
    if secim == 3:
      pass
    if secim == 4:
      pass
    if secim == 5:
      sanatci = input("Sanatçıyı/Grubu giriniz: ")
      sarki = input("Şarkıyı giriniz: ")

      self.sarkiListesi.append(sanatci + "-" + sarki)
    if secim == 6:
      pass
    if secim == 7:
      self.kapat()


mp3calar = MP3Calar()
while mp3calar.durum:
  mp3calar.calistir()

Çıktı şu şekilde:

Traceback (most recent call last):
 File "C:/Users/ozgur/PycharmProjects/pythonProject/Mp3Calar.py", line 75, in <module>
  while mp3calar.durum:
AttributeError: 'MP3Calar' object has no attribute 'durum'

Process finished with exit code 1
1 Beğeni

__init__

1 Beğeni

Çok Teşekkür ediyorum, kendimi kötü hissettim biraz ama sorunun çözüldüğüne sevindim

1 Beğeni