Django Çoklu Form Hakkında

Değerli arkadaşlar, django ile bir proje yapıyorum ancak bir noktada takıldım. Elimde personel listesi var:

Ay (ForeignKey liste → Ör: Ocak, Şubat, Mart)
Personel adı (ForeignKey liste → Ör: Ali Kasımoğlu)
Yemek adedi (IntegerField → Ör: 5)

ForeignKey den anlaşılacağı üzere ay ve personeller için ayrı modeller mevcut.

-------------------model.py (defter)---------------------
class AyDonemi(models.Model):
  AYLAR_CHOICE = (("Ocak", "Ocak"),
          ("Şubat", "Şubat"),
          ("Mart", "Mart"),
          ("Nisan", "Nisan"),
          ("Mayıs", "Mayıs"),
          ("Haziran", "Haziran"),
          ("Temmuz", "Temmuz"),
          ("Ağustos", "Ağustos"),
          ("Eylül", "Eylül"),
          ("Ekim", "Ekim"),
          ("Kasım", "Kasım"),
          ("Aralık", "Aralık"),)
  yil = models.ForeignKey("iase.Donem", on_delete=models.CASCADE)
  ay = models.CharField("Dönem Ayı", max_length=50, choices=AYLAR_CHOICE)

  def __str__(self):
    import locale
    locale.setlocale(locale.LC_TIME, "tr_TR")
    return self.ay + " " + str(self.yil)

  class Meta:
    ordering = ["id"]
    verbose_name_plural = "Ay Ekle"
    verbose_name = "Ay"

-------------------model.py (iase)---------------------

class Personeller(models.Model):
  durum = models.BooleanField("Aktif mi?", default=True)
  personelismi = models.CharField("Adı", max_length=30)
  personelsoyadi = models.CharField("Soyadı", max_length=40)

  def __str__(self):
    return self.personelismi + " " + self.personelsoyadi

  class Meta:
    verbose_name_plural = "Personeller"
    verbose_name = "Personel"


class YemekYemeAdetleri(models.Model):
  ay = models.ForeignKey(AyDonemi, on_delete=models.CASCADE)
  personel = models.ForeignKey(Personeller, on_delete=models.CASCADE)
  yemekadedi = models.IntegerField("Yemek adedi", validators=[MinValueValidator(0)], default=0)

  def __str__(self):
    return self.personel

Formsetler sayesinde personel adedi kadar formu yazdırabiliyorum. Ancak bu istediğim sonuç değil.

-----------------forms.py-------------------
class PersonelYemekAdetleriForm(forms.ModelForm):
  class Meta:
    model = YemekYemeAdetleri
    fields = "__all__"

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    self.helper = FormHelper()

-----------------forms.py-------------------
def modelformset_view(request):
  personeller = Personeller.objects.all()
  template_name = 'personel-yemek-adetleri.html'

  form = PersonelYemekAdetleriForm(request.GET or None)

  if form.is_valid():
    form.save()
    return redirect('iase:personel-yemek-adetleri')

  return render(request, template_name, {
      'form': form,
      "personeller": personeller
    })

Ben belirli ay için, personellere yemek adedi eklemek istiyorum. Yani ayı seçip, tüm personel listesi formu isimler otomatik yazılı olacak şekilde liste halinde adetler default yemek adedi olarak 0 olacak şekilde listelensin istiyorum.

Bu konuda fikir verebilecek var mı?

Farklı bir form class ı düzenlerseniz sanırım anladıysam dilediğiniz sonucu alabilirsiniz:)