Django ForeignKey ile Katagori Yapma?

Bunun queryset sorgusunu nasıl yapabiliriz. katagiri = IlanSayfa.objects.filter(ilan_katagori= yaptım ama = 'den sonra ne koymalı mıyım? Katagorinin ismi Girişimci Mentorluğu ve modelde isim olarak da str ile bu çekiliyor. ’ ’ içinde Girişimci mentorluğu yazdığımda ValueError alıyorum

Bir kategori, bir de post modelimiz olsun.

Category model
==============
category_title: string


Post model
=========
Title
Date
Publisher
category: foreign key(Category)

Kod:

c = Category.objects.get(title="Girisimci Mentorlugu") # Istedigimiz kategoriyi aldik
Post.objects.filter(category=c) # Sectigimiz kategoriye sahip tum postlari verir

Cunku Django Category modelinin bir ornegini bekliyor, biz de basligi “Girisimci Mentorlugu” olan kategoriyi aldik ve bununla postlari filtreledik.

teşekkürler oldu. Sadece kategoriyi çekerken en sonra first methodunu koymak gerekiyormuş. Hata oluyor yoksa