Django model nesnelerini getirme

Merhabalar;

models.py :

class menemen(models.Model):
  soganmiktar = models.CharField()
  domatmiktar = models.CharField()

Bu modelden yeni nesneler oluşturduktan sonra template üzerinde göstermek üzere o nesneleri nasıl getirebilirim?

django/
  /proje//
     //urls.py
  /uygulama//
     //views py
     //templates///
       ///model.html
  /manage.py

urls.py

from django.contrib.staticfiles.urls import staticfiles_urlpatterns
import uygulama.views as uygulama

urlpatterns = [
  url(r'^admin/', admin.site.urls),
  url(r'^$', uygulama.model_goster),
] + staticfiles_urlpatterns()

views.py

from .models import model

def model_goster(request):
  tum_modeller = model.objects.all()
  return render(request, 'model.html' , 'tum_modleler': tum_modeller)

model.html

<h1> {{ tum_modeller }} </h1>
1 Beğeni

Bu ne işe yarıyor? .

Şimdi sen urls.py içindeki urlpatterns içinde sitenin url adreslerini yazıyorsun örneğin admin panelinin sayfa adresi veya ana sayfanın adresi gibi bunlara ek olarak sonuna staticfiles_urlpatterns() yazarak static klasöründeki dosyaların yollarınıda ekliyorsun.
Static klasörünü django uygulamanın ve projenin olduğu klasörde sen oluşturuyorsun ve içinede css, js, resim/video dosyalarını bırakıyorsun yani örnek olarak templates klasörünün içindeki html dosyalarını güzelleştirmek için ihtiyaç duyduğun css dosyalarını static klasörünün içinde oluşturuyorsun. Bu css dosyasının html içinde yolunu

ornek.html

{% load static %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static "css/ornek.css" %}">

bunları yazarak belirtiyorsun.

Burada ornek.html 'ın css dosyasının yolunu belirtiyorsun.

django/
  /proje
  /uygulama//
     //views.py
     //templates///
        ///ornek.html
  /static//
     //ornek.css
  /manage.py

Hata aldım?:

views.py

from django.shortcuts import render
from .models import Yazi

def index(req):
  modeller = Yazi.objects.all()
  print(modeller)
  return render(req, "blog/index.html", {"model": modeller})

def ilk(req):
  return render(req, "blog/ilk.html")

Hata:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3.6/wsgiref/handlers.py", line 137, in run
  self.result = application(self.environ, self.start_response)
 File "/home/erdem/.local/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/staticfiles/handlers.py", line 65, in __call__
  return self.application(environ, start_response)
 File "/home/erdem/.local/lib/python3.6/site-packages/django/core/handlers/wsgi.py", line 141, in __call__
  response = self.get_response(request)
 File "/home/erdem/.local/lib/python3.6/site-packages/django/core/handlers/base.py", line 75, in get_response
  response = self._middleware_chain(request)
 File "/home/erdem/.local/lib/python3.6/site-packages/django/core/handlers/exception.py", line 36, in inner
  response = response_for_exception(request, exc)
 File "/home/erdem/.local/lib/python3.6/site-packages/django/core/handlers/exception.py", line 90, in response_for_exception
  response = handle_uncaught_exception(request, get_resolver(get_urlconf()), sys.exc_info())
 File "/home/erdem/.local/lib/python3.6/site-packages/django/core/handlers/exception.py", line 125, in handle_uncaught_exception
  return debug.technical_500_response(request, *exc_info)
 File "/home/erdem/.local/lib/python3.6/site-packages/django/views/debug.py", line 94, in technical_500_response
  html = reporter.get_traceback_html()
 File "/home/erdem/.local/lib/python3.6/site-packages/django/views/debug.py", line 332, in get_traceback_html
  t = DEBUG_ENGINE.from_string(fh.read())
 File "/usr/lib/python3.6/encodings/ascii.py", line 26, in decode
  return codecs.ascii_decode(input, self.errors)[0]
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe2 in position 9735: ordinal not in range(128)

index.html

<!DOCTYPE html>
<title> Blog | Ramazan Osmanoğlu </title> 
<div align="center">
 <h1> Blog Sayfası </h1>
 {% for a in model %}
 {{a}}
 {% endfor %}
</div>

models.py

from django.db import models

class Yazi(models.Model):
  baslik = models.CharField(max_length=200)
  yazilar = models.TextField()

  def __str__(self):
    return self.baslik

Site resmi:

Admin sayfasında Yazi modeline bakmaya çalışınca:

Bu hata tamamen Django ile alakali. Ben super kullanici olusturmaya calisinca da ayni hatayi almistim. Sebebi ise, olustururken "Kullanıcı adı: " seklinde soruyor ve bu da sorun cikariyor. Sistem dilini ingilizce yapip sorunu cozdum.