Duruma Göre İşlem Yaptırma

Merhaba arkadaşlar.

Bankamatik projemde Kartı Tak dediğimde şifre girebiliyorum.
Kartı çıkar dediğimde nümerik düğmelere bastığım zaman arka planda yine lineEdit’e yazma işlemini yapıyor. Kartı tak dediğimde yazılanları görebiliyorum.

Kart takılı değilken bu yazma işlemini nasıl engelleyebilirim.
Bu Kartı Tak ve Kartı Çıkar işlemini daha pratik ve sade yapmanın bir yolu var mı?

main.py

import sys
import Bankamatik
from PyQt5.QtWidgets import *

def main():
  uygulama = QApplication(sys.argv)
  pencere = Bankamatik.Pencere()
  sys.exit(uygulama.exec_())

if __name__ == "__main__":
  main()

Bankamatik

from PyQt5.QtWidgets import *
from BankamatikUI import *

class Pencere(QMainWindow,Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
    self.Init_Ui()

  def Init_Ui(self):
    self.labelSifreBaslik.hide()
    self.lineEditSifre.hide()
    self.btnKartTak.clicked.connect(self.KartTak)
    self.show()

  def KartTak(self):

    durum = 1

    if(durum == 1):

      self.labelSifreBaslik.show()
      self.lineEditSifre.show()
      self.btnKartTak.setText("KARTI ÇIKAR")
      self.btnKartTak.clicked.connect(self.KartCikar)

      self.btn0.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn1.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn2.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn3.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn4.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn5.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn6.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn7.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn8.clicked.connect(self.SifreGir)
      self.btn9.clicked.connect(self.SifreGir)

      self.btnIptal.clicked.connect(self.Iptal)
      self.btnDuzelt.clicked.connect(self.Duzelt)
      self.btnYardim.clicked.connect(self.Yardim)
      self.btnGiris.clicked.connect(self.Giris)
    else:
      durum = 0

  def SifreGir(self):
    k = self.lineEditSifre.text()
    self.lineEditSifre.setText(k+(self.sender()).text())

  def KartCikar(self):
    self.labelSifreBaslik.hide()
    self.lineEditSifre.hide()
    self.btnKartTak.setText("KARTI TAK")
    self.btnKartTak.clicked.connect(self.KartTak)

  def Iptal(self):
    print((self.sender()).text())

  def Duzelt(self):
    icerik = self.lineEditSifre.text()
    sil = icerik[:-1]
    self.lineEditSifre.setText(sil)

  def Yardim(self):
    print((self.sender()).text())

  def Giris(self):
    print((self.sender()).text())

BankamatikUI.py

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(476, 778)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.centralwidget)
    self.horizontalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.frameCenter = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.frameCenter.setStyleSheet("background-color:#242426;")
    self.frameCenter.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Box)
    self.frameCenter.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameCenter.setObjectName("frameCenter")
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.frameCenter)
    self.verticalLayout.setContentsMargins(-1, -1, 9, -1)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    self.frameScreen = QtWidgets.QFrame(self.frameCenter)
    self.frameScreen.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 505))
    self.frameScreen.setStyleSheet("background-color:#175772;")
    self.frameScreen.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Panel)
    self.frameScreen.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameScreen.setObjectName("frameScreen")
    self.layoutWidget = QtWidgets.QWidget(self.frameScreen)
    self.layoutWidget.setGeometry(QtCore.QRect(60, 120, 331, 91))
    self.layoutWidget.setObjectName("layoutWidget")
    self.formLayout = QtWidgets.QFormLayout(self.layoutWidget)
    self.formLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.formLayout.setObjectName("formLayout")
    self.lineEditSifre = QtWidgets.QLineEdit(self.layoutWidget)
    self.lineEditSifre.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 50))
    self.lineEditSifre.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(14)
    self.lineEditSifre.setFont(font)
    self.lineEditSifre.setStyleSheet("background-color:transparent;color:#fff; border:0;border-bottom:2px solid red;")
    self.lineEditSifre.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.lineEditSifre.setObjectName("lineEditSifre")
    self.formLayout.setWidget(1, QtWidgets.QFormLayout.SpanningRole, self.lineEditSifre)
    self.labelSifreBaslik = QtWidgets.QLabel(self.layoutWidget)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Bahnschrift")
    font.setPointSize(20)
    self.labelSifreBaslik.setFont(font)
    self.labelSifreBaslik.setStyleSheet("color:#fff;")
    self.labelSifreBaslik.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.labelSifreBaslik.setObjectName("labelSifreBaslik")
    self.formLayout.setWidget(0, QtWidgets.QFormLayout.SpanningRole, self.labelSifreBaslik)
    self.verticalLayout.addWidget(self.frameScreen)
    self.frameNumers = QtWidgets.QFrame(self.frameCenter)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Preferred, QtWidgets.QSizePolicy.Fixed)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.frameNumers.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.frameNumers.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.frameNumers.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 350))
    self.frameNumers.setStyleSheet("background-color:#aaa;")
    self.frameNumers.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.Box)
    self.frameNumers.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.frameNumers.setObjectName("frameNumers")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.frameNumers)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.frame = QtWidgets.QFrame(self.frameNumers)
    self.frame.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame.setObjectName("frame")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.frame)
    self.gridLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout.setSpacing(0)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
    self.btn5 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn5.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn5.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn5.setFont(font)
    self.btn5.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn5.setObjectName("btn5")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn5, 2, 1, 1, 1)
    self.btn7 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn7.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn7.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn7.setFont(font)
    self.btn7.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn7.setObjectName("btn7")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn7, 3, 0, 1, 1)
    self.btnDuzelt = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnDuzelt.setMinimumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    self.btnDuzelt.setMaximumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(16)
    self.btnDuzelt.setFont(font)
    self.btnDuzelt.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:darkorange;")
    self.btnDuzelt.setObjectName("btnDuzelt")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnDuzelt, 2, 3, 1, 1)
    self.btn6 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn6.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn6.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn6.setFont(font)
    self.btn6.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn6.setObjectName("btn6")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn6, 2, 2, 1, 1)
    self.btn3 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn3.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn3.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn3.setFont(font)
    self.btn3.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn3.setObjectName("btn3")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn3, 1, 2, 1, 1)
    self.btnArti = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnArti.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btnArti.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btnArti.setFont(font)
    self.btnArti.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btnArti.setObjectName("btnArti")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnArti, 4, 2, 1, 1)
    self.btnYardim = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnYardim.setMinimumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    self.btnYardim.setMaximumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(16)
    self.btnYardim.setFont(font)
    self.btnYardim.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:darkorange;")
    self.btnYardim.setObjectName("btnYardim")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnYardim, 3, 3, 1, 1)
    self.btnGiris = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnGiris.setMinimumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    self.btnGiris.setMaximumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(16)
    self.btnGiris.setFont(font)
    self.btnGiris.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:darkorange;")
    self.btnGiris.setObjectName("btnGiris")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnGiris, 4, 3, 1, 1)
    self.btnEksi = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnEksi.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btnEksi.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btnEksi.setFont(font)
    self.btnEksi.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btnEksi.setObjectName("btnEksi")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnEksi, 4, 0, 1, 1)
    self.btn0 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn0.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn0.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn0.setFont(font)
    self.btn0.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn0.setObjectName("btn0")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn0, 4, 1, 1, 1)
    self.btn9 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn9.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn9.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn9.setFont(font)
    self.btn9.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn9.setObjectName("btn9")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn9, 3, 2, 1, 1)
    self.btn8 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn8.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn8.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn8.setFont(font)
    self.btn8.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn8.setObjectName("btn8")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn8, 3, 1, 1, 1)
    self.btn1 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn1.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn1.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn1.setFont(font)
    self.btn1.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn1.setObjectName("btn1")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn1, 1, 0, 1, 1)
    self.btn4 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn4.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn4.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn4.setFont(font)
    self.btn4.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn4.setObjectName("btn4")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn4, 2, 0, 1, 1)
    self.btn2 = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btn2.setMinimumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    self.btn2.setMaximumSize(QtCore.QSize(80, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.btn2.setFont(font)
    self.btn2.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btn2.setObjectName("btn2")
    self.gridLayout.addWidget(self.btn2, 1, 1, 1, 1)
    self.btnIptal = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnIptal.setMinimumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    self.btnIptal.setMaximumSize(QtCore.QSize(120, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(16)
    self.btnIptal.setFont(font)
    self.btnIptal.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:darkorange;")
    self.btnIptal.setObjectName("btnIptal")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnIptal, 1, 3, 1, 1)
    self.btnKartTak = QtWidgets.QPushButton(self.frame)
    self.btnKartTak.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 50))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("MS UI Gothic")
    font.setPointSize(20)
    self.btnKartTak.setFont(font)
    self.btnKartTak.setStyleSheet("border-radius:3px;background-color:#ccc;")
    self.btnKartTak.setObjectName("btnKartTak")
    self.gridLayout.addWidget(self.btnKartTak, 0, 0, 1, 4)
    self.gridLayout.setColumnMinimumWidth(0, 100)
    self.gridLayout.setColumnMinimumWidth(1, 100)
    self.gridLayout.setColumnMinimumWidth(2, 110)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(0, 100)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(1, 100)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(2, 100)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(3, 100)
    self.gridLayout.setRowMinimumHeight(4, 100)
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.frame, 0, QtCore.Qt.AlignHCenter)
    self.verticalLayout.addWidget(self.frameNumers)
    self.horizontalLayout.addWidget(self.frameCenter)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Bankamatik"))
    self.labelSifreBaslik.setText(_translate("MainWindow", "Şifrenizi Girin"))
    self.btn5.setText(_translate("MainWindow", "5"))
    self.btn7.setText(_translate("MainWindow", "7"))
    self.btnDuzelt.setText(_translate("MainWindow", "DÜZELTME"))
    self.btn6.setText(_translate("MainWindow", "6"))
    self.btn3.setText(_translate("MainWindow", "3"))
    self.btnArti.setText(_translate("MainWindow", "+"))
    self.btnYardim.setText(_translate("MainWindow", "YARDIM"))
    self.btnGiris.setText(_translate("MainWindow", "GİRİŞ"))
    self.btnEksi.setText(_translate("MainWindow", "-"))
    self.btn0.setText(_translate("MainWindow", "0"))
    self.btn9.setText(_translate("MainWindow", "9"))
    self.btn8.setText(_translate("MainWindow", "8"))
    self.btn1.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    self.btn4.setText(_translate("MainWindow", "4"))
    self.btn2.setText(_translate("MainWindow", "2"))
    self.btnIptal.setText(_translate("MainWindow", "İPTAL"))
    self.btnKartTak.setText(_translate("MainWindow", "KARTI TAK"))

Sınıf içerisinde,

def __init__(self):
  super().__init__()
  self.takili = False

şeklinde bir değişken oluşturup, butonların bağlı olduğu fonksiyona bir koşul cümlesi ekleyebilirsiniz.

def SifreGir(self):
  if self.takili is True:
    k = self.lineEditSifre.text()
    self.lineEditSifre.setText(k+(self.sender()).text())
def KartTakCikar(self):
  if self.takili is True:
    self.labelSifreBaslik.hide()
    self.lineEditSifre.hide()
    self.btnKartTak.setText("KARTI TAK")
    self.takili = False
  elif self.takili is False:
    self.labelSifreBaslik.show()
    self.lineEditSifre.show()
    self.btnKartTak.setText("KARTI ÇIKAR")
    self.takili = True

connect() olayını en başta bir kez yapmanız yeterli olacaktır.

def setupUi(self):
  self.btnKartTak.clicked.connect(self.KartTakCikar)
  self.btn0.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn1.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn2.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn3.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn4.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn5.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn6.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn7.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn8.clicked.connect(self.SifreGir)
  self.btn9.clicked.connect(self.SifreGir)

  self.btnIptal.clicked.connect(self.Iptal)
  self.btnDuzelt.clicked.connect(self.Duzelt)
  self.btnYardim.clicked.connect(self.Yardim)
  self.btnGiris.clicked.connect(self.Giris)
1 Beğeni

Teşekkür ederim hocam.

Hocam tuşlar için şöyle bir yöntem olamaz mı.
Ben uğraştım ama bir sonuca varamadım.

btns = range(0,10)

for b in btns:
  self.btn+b.clicked.connect(self.SifreGir)
  print(b)

Buradaki amacım aşağıdaki gibi tekrardan kurtulmak.

self.btn0.clicked.connect(self.SifreGir)
self.btn1.clicked.connect(self.SifreGir)

Merhaba, forumumuzdaki şu SSS i incelemek isteyebilirsiniz.

1 Beğeni