Düzenli ifadelerde Türkçe karakter sorunu

lst=["6 İnsan","Kabin 7","8 Ağaç","Kasım 2015"]
for i in lst:
	oge=re.search("[0-9]\s[.A-Za-z].+",i)
	if oge:
		print(oge.group())

#listeyi '["6 Insan","Kabin 7","8 Ağaç","Kasım 2015"]' şeklinde
#oluşturunca çıktıyı düzgün şekilde alabiliyorum.Ancak "İ" harfiyle
#bu mümkün olmuyor.Teşekkürler. Çıktılar altta görüldüğü gibi:
#6 Insan
#8 Ağaç


lst=["6 İnsan","Kabin 7","8 Ağaç","Kasım 2015"]
for i in lst:
	oge=re.search("\d\s\w*",i)
	if oge:
		print(oge.group())

#bu şekildeki bir düzenleme sorunu çözüyor.Çıktı aşağıdaki gibi:
#6 İnsan
#8 Ağaç