En büyük en küçük sayı

Merhaba
Kullanıcının girdiği sayılarıın içerisinden en büyüğünü ve en küçüğünü bulan programı nasıl yazabiliriz (max() min() fonksiyonları olmadan)
Lütfen cevaplarmısınız

Merhaba, aşağıdaki kodları bir inceleyin isterseniz:

def __run__(array, index1, index2):
  backup = [i for i in array]          
  while len(backup) > 1:
    if backup[0] < backup[-1]: 
      backup.pop(index1) 
    elif backup[0] > backup[-1]:
      backup.pop(index2)
    else:
      backup.pop(index1)
  else: 
    return backup[0] 
   
def min_(array):
  return __run__(array, -1, 0)
  
def max_(array):
  return __run__(array, 0, -1)

a = [3, 4, 1, 1, 7, 2, -1] 
print(max_(a))
print(min_(a))

Basit bir yöntemle bu işlemi yapabilirsiniz. Kodlar aşağıda;

liste = list()

sayi_miktari = int(input("Kaç adet sayı girişi yapmak istiyorsunuz?: "))

for i in range(sayi_miktari):
  giris = int(input("{} Sayı girin: ". format(i+1)))
  liste.append(giris)

# print(liste) #ekleme sırasına göre liste içeriğini görmek isterseniz bu kodu kullanın
liste.sort()
# print(liste) #küçükten büyüğe sıralanmış liste içeriğini görmek isterseniz bu kodu kullanın

print("Girmiş olduğunuz en küçük sayı", liste[0])
print("Girmiş olduğunuz en büyük sayı", liste[-1])