Exe'ye çevirdikten sonra başlatırken hata alıyorum

Selamlar, python içerisinde javascript kodlarını kullanabilmek için JSPyBridge kullanıyorum exe’ye çevirmeden editör üzerinde sorunsuz şekilde çalışmakta, pyinstaller kullanarak kodlarımı exe’ye çeviriyorum derleme sürecinde hiçbir hata almıyorum. Fakat programı başlattığımda bana aşağıdaki hata çıktısını veriyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

KOD:

from javascript import require
print(require)

Editör üzerinde başlattığımda aldığım çıktı (Sorunsuz):

<function require at 0x01F1B460>

Exe’ye çevirdikten (derlendikten) sonra başlattığımda aldığım çıktı:

[JSE] node:internal/modules/cjs/loader:1080
[JSE]  throw err;
[JSE]  ^
[JSE]
[JSE] Error: Cannot find module 'C:\Users\fatih\AppData\Local\Temp\_MEI164682\javascript\js\bridge.js'
[JSE]   at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
[JSE]   at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
[JSE]   at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
[JSE]   at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
[JSE]  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
[JSE]  requireStack: []
[JSE] }
[JSE]
[JSE] Node.js v18.17.0

** The Node process has crashed. Please restart the runtime to use JS APIs. **

Timed out get 0 needsNodePatches None
Traceback (most recent call last):
 File "sab.py", line 1, in <module>
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
 File "PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py", line 385, in exec_module
 File "javascript\__init__.py", line 20, in <module>
 File "javascript\__init__.py", line 16, in init
 File "javascript\proxy.py", line 225, in __getattr__
 File "javascript\proxy.py", line 145, in getProp
 File "javascript\proxy.py", line 38, in ipc
Exception: Timed out accessing 'needsNodePatches'
[17348] Failed to execute script 'sab' due to unhandled exception!

exe’ye çevirirken node modüllerini kaynağa koymamış bu sebeple bu hatayı alıyorsun

Teşekkürler, derleme yaparken node modüllerini kaynağa koymasını nasıl sağlayabilirim bilginiz var mı ?

pyinstaller kullanıyorsanız şurayı bir inceleyin

Maalesef işe yaramadı :frowning: