Fonksiyonu return edemiyorum

Arkadaşlar yazdığım program normal çalışıyor ama return etmediğimde ekstradan “None” çıktısı alıorum. Return ettiğimde ise parantez içindeki sayıyı ekstradan basıyor(8). Bir bakar mısınız ?

  counter = 0
  for value in range(1,x) :
    if x % value == 0 :
      counter += 1
    else :
      pass
  if counter == 0 :
    print("number is prime")
  else :
    print("number is not prime")
  return x
print(prime(8))`

Fonksiyon tanımı tam çıkmamış, düzeltebilir misiniz?

Şöyle yaparsanız olur:

  if counter == 0 : 
    print("number is prime")
    # return ifadesini buraya aldım, çünkü sadece sayı asalsa döndürülecek
    return x
  else :
    # Burada döndürme olmamalı.
    print("number is not prime")

Python’da bir fonksiyon bir değer döndürmezse None döndürür, buna yapacak bir şey yok. :slight_smile:

counter = 0
  for value in range(1,x) :
    if x % value == 0 :
      counter += 1
    else :
      pass
  if counter == 0 :
    return "number is prime"
  else :
    return "number is not prime"
________

print(prime(8))
Dediginde koşula göre sonucu return edecektir
x i neden return ettin anlamadim