Forms Uygulamamda Başka Bir Class'da Oluşturduğum Methodun Verisini TextBox'a Nasıl Yazarım

namespace ArabaProjeWithClass
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      
      
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      Araba araba = new Araba();
      araba.Marka = txbMarka.Text;
      araba.Model = txbModel.Text;
      araba.ÜretimYılı = Convert.ToInt32(txbÜretimYılı.Text);
      araba.Plaka = txbPlaka.Text;
      araba.MotorGücü = txbMotorGücü.Text;

      ArabaManager arabaManager = new ArabaManager();
      arabaManager.Method(arabaManager,araba);


    }

    private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ArabaManager arabaManager = new ArabaManager();
      //txbAdres.Text = dosya_adresi;
      //arabaManager.GetAll(txbAdres.Text);
      //arabaManager.GetAll(dosya_adresi);
      arabaManager.GetAll();
      

      

    }
}
  interface IAraç
  {
    public string Marka { get; set; }
    public string Model { get; set; }
    public int ÜretimYılı { get; set; }

  }

  class Araba:IAraç
  {
    public string Marka { get; set; }
    public string Model { get; set; }
    public int ÜretimYılı { get; set; }
    public string Plaka { get; set; }
    public string MotorGücü { get; set; }
  }

  class ArabaManager
  {
    private string dosya_adresi = @"C:\Users\YILDIRAY\Desktop\Projeİçin.txt";

    public void Save(string marka, string model, int üretimYılı, string plaka, string motorGücü)
    {
      StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(dosya_adresi, true);
      streamWriter.WriteLine(string.Format("{0},{1},{2},{3},{4}",marka,model,üretimYılı,plaka,motorGücü));
      streamWriter.Close();
    }
    public void Method(ArabaManager arabaManager, Araba araba)
    {
      arabaManager.Save(araba.Model, araba.Marka, araba.ÜretimYılı, araba.Plaka, araba.MotorGücü);
    }

    
      

Benim yapmakta zorladnığım kısım ise aşağıdaki GetAll() methodu
foreach’in içindeki veriyi nasıl olur da textboxuma yazdırabilirim.

public void GetAll()
    {
      //Dondurulmuş Kod iki bölgede de yazınca çalışmıyor.
      //string sonuç = "";

      //if (File.Exists(adres)) // butonun altına yazınca çalışıyor.
      //{
      //  int i = 0;
      //  foreach (var inşcanım in File.ReadAllLines(adres))
      //  {
      //    sonuç += i.ToString() + "-)" + inşcanım + "\r\n";
      //  }
      //}


      string dosya_adresi = @"C:\Users\YILDIRAY\Desktop\Projeİçin.txt";

      if (File.Exists(dosya_adresi)) // Kodu butonun altına yazınca çalışıyor.
      {
        StreamReader streamReader = new StreamReader(dosya_adresi);

        int i = 0;
        foreach (var readAllLine in File.ReadAllLines(dosya_adresi))
        {
          dosya_adresi += readAllLine;
        }
        streamReader.Close();
      }

    }

GetAll fonksiyonu void bir fonksiyon ve içinde oluşturduğun string sadece bu fonksiyonun sınırlarında kalıyor. Bunun yerine string veri döndürebilirsin.

public void GetAll()
{
 string sonuc;
 if (File.Exists(dosya_adresi))
 {
  foreach (var readAllLine in File.ReadAllLines(dosya_adresi))
          {
            sonuc += readAllLine;
          }
 }
 return sonuc;
}

ancak bu kod tüm satırları yazdırır.

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ArabaManager arabaManager = new ArabaManager();
      tbxSonuc.Text = arabaManager.GetAll();
     }

Bunun yerine dataGridView incelemeni öneririm.