Int ile input bloglarını tanımlama

from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window

kv = """
BoxLayout: 

  orientation:"vertical"
  padding:10
  spacing:10

  Button:
    text:"Tıkla"
    size_hint_y: .1
    color: 0,1,0,1
    on_press:app.gir()
  TextInput:
    id:txt
    sze_hint_y: 0.1
  Button:
    text:"Ayrıl"
    size_hint_y: .1
    color: 0,1,0,1
    on_press:app.dismiss()
    
  Label:
    id: lbl
"""


class uygulamaApp(App):
  def gir(self):
    a=self.root.ids.txt.text ="Bir sayı gir\n"

    b=self.root.ids.txt.text ="ikinci sayı gir\n"
    alan = a*b/2
    self.root.ids.txt.text ="alan"

  def build(self):
    return Builder.load_string(kv)


Window.clearcolor = (0, 0, 1, 3)
uygulamaApp().run()

a=int(input("bit sayı gir)) yazı text e görünüyor.ama en alt kısımını okuyor.Oradaki formül ise geçersiz kalıyor.Sadece işe karakter var.
Bu python kodu nasıl uyarlarım.
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window

kv = """
BoxLayout: 

  orientation:"vertical"
  padding:10
  spacing:10

  Button:
    text:"Tıkla"
    size_hint_y: .2
    color: 0,1,0,1
    on_press: app.gir()

  TextInput:
    id:txt
    sze_hint_y: 0.2

  TextInput:
    id:txt2
    sze_hint_y: 0.2

  Button:
    text:"Ayrıl"
    size_hint_y: .2
    color: 0,1,0,1
    on_press: quit()  #kv içinde çıkış yapmak için
    
  Label:
    id: lbl
    size_hint_y: .2
"""


class uygulamaApp(App):
  def gir(self):
    #a = self.root.ids.txt.text ="Bir sayı gir\n"
    #b = self.root.ids.txt.text ="ikinci sayı gir\n"   bunları bir textınputda alıcagınaza iki tanesinden alın :)
    a = self.root.ids.txt.text  #birinc text inputdan aldık
    b = self.root.ids.txt2.text  #ikinci text inputdan aldık
    işlem = int(a) * int(b) / 2 #bunlaru işlem isimli bir degişkene işararetledik sonra bizim textınputdan aldıgımız
    									  #metinler string olucagı için burda int yaptık isterseniz burda degilde yıkarda yaparsınz
    
    self.root.ids.lbl.text = "%s" % str(işlem) #bu yaptıgımız işlemi labelde tekrardan bsmak için string yapıp ekrana basıyoruz.
    
    """
		
		eger sonucun 2.45 veya 45.569 gibi ondalık birmden çıkmasını istemiyorsanız / işareti yanına bir tane daha koyun // şeklinde

    """

    """
		ÖRNK:
	  a = int(self.root.ids.txt.text)
    b = int(self.root.ids.txt2.text)  
    işlem = a * b / 2	  #bu şekildede olabilir..	
	

    """
  def build(self):
    return Builder.load_string(kv)


Window.clearcolor = (0, 0, 1, 3)
uygulamaApp().run()

Bu Aidl hatası nedir bulamadım.LinuxMint.

Burdaki linke gir ve orda bir tane daha link var.