Json ile txt deki veriyi okuyup işlemyapma

ay.txt deki ay:1 yazarsa
ekranda ocak yazmasini istiyorum
yardim edebilir misiniz

with open('ay.txt', 'r') as f:
 if f.read() == 'ay:1':
  print("ocak")

peki ocak yazdıktan sonra .txt dosyasına işlem başarılı yazabilir miyiz?

with open('ay.txt', 'r+') as f:
 if f.read() == 'ay:1':
  print("ocak")
  print("işlem başarılı", file=f)

Basliktaki "JSON"i simdi gordum, onun icin de json.load(f) kullanilabilir ama dosyanin iceriginin JSON olmasi lazim. (json.dump(obje, f))

peki işe yaradı ama bir sorum daha var
alt alta
ay:1
ay:1 yazinca hiçbir şey gozukmuyor
yani ocak
ocak yazmiyor niye

Cunku “dosyada ay:1 yazarsa ocak yazsin” dedin, ay:1\nay:1 yazarsa ne olacagini soylemedin.

def proccesTxtAsCFG(path):
  cfg = dict()
  with open(path, 'r') as fp:
    for line in fp.readlines():
      line = ''.join((c for c in line if not c.isspace())) # satırdaki gereksiz boşluklardan kurtul
      key, value = line.split(':') # key:value olarak al
      cfg[key] = value # birbirlerine bağla
  return cfg # sonucu döndür

böyle bir şey olabilir