JSON verisini okurken "Exception has occurred: KeyError" hatası alıyorum

Merhabalar aşağıda bir örneğini gösterdiğim Json dosyamdan “SIRA” değerini almaya çalışırken bu hatayı almaktayım. Ne yapmam gerekiyor? İlgili görseller aşağıda.Merhaba, ilk başta "Ay" var "SIRA"'ya gelmeden; neden direkt erişmeye çalıştınız?


Bundan sonraki paylaşımlarınızda (olursa) kodlarınızı/hata çıktılarınızı resim yerine metin olarak
burada anlatılan yollardan biriyle buraya aktarabilirseniz veya şurada formatlayıp sonucu buraya tekrar yazabilirseniz size yardım edilme ihtimalini artırabilirsiniz. Örneğin karşıdaki kişiler kodunuzu/hata mesajınızı kopyalama fırsatına sahip olur.

1 Beğeni
import json

with open('Sql.json',encoding='utf-8') as f:
  data=json.load(f)
print([item['SIRA'] for item in data['Ay']])
1 Beğeni

Dostum yine çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Fakat “SIRA” alabiliyorken “KULLANICI” almaya çalıştığım zaman yine aynı hatayı almaktayım.

Bir sıkıntı görünmüyor aynı yöntemle diğer verilere de ulaşabilirsiniz.

Örnek Veri:

{
 "Ay":[
	{
	 "SIRA":"01",
	 "FIRMALAR":"ABC İŞLETMESİ",
	 "KULLANICI":"AHMET"
	},
	{
   "SIRA":"06",
	 "FIRMALAR":"XYZ İŞLETMESİ",
	 "KULLANICI":"MEHMET"
	}
   ]
}

json load:

import json

with open('Sql.json',encoding='utf-8') as f:
  data=json.load(f)
 
sira_no=[item['SIRA'] for item in data['Ay']]
firma=[item['FIRMALAR'] for item in data['Ay']]
kullanici=[item['KULLANICI'] for item in data['Ay']]

print('Sıra: %s'%sira_no,'\nFirma: %s'%firma,'\nKullanıcı: %s'%kullanici)

Çıktı:

Sıra: ['01', '06'] 
Firma: ['ABC İŞLETMESİ', 'XYZ İŞLETMESİ'] 
Kullanıcı: ['AHMET', 'MEHMET']
2 Beğeni