Karakterin unicode numarasını fonksiyonla bulmak

Mesela chr() fonksiyonu kullanarak unicode numarasının hangi karaktere uygun geldiğini öğreniyoruz. Bunun tam tersini yapıp karakterin unicode numarasını gösteren bir fonksiyon var mı?

1 Beğeni