Kivy Import Hatası

Görselde görünen hatayı almaktayım, sorun nedir bir türlü çözemedim.

Kod dosyanızın ismini değiştirin, bir dahakine de kod dosyalarınıza modül/kütüphane ismi vermemeye dikkat edin. Siz şu anda kendi dosyanızı import etmeye çalışıyorsunuz.

1 Beğeni

Dosyamın ismi main.py klasörde kivy.py diye bir dosya vardı önceden yaptığım sildim fakat sorun hala devam ediyor.

Evet, onu görünce sizin dosyanızın ismi sandım. Aynı klasörde de öyle bir dosya bulunmamalı.

Klasörünüzü fotoğrafını ve aldığınız hatayı metin olarak atabilir misiniz?

1 Beğeni

Buyrun, boş yeni bir klasöre yeniden açtım dosyayı:

Exception has occurred: ModuleNotFoundError

No module named ‘kivy._clock’
File “C:\Users\Hasret\Desktop\Kivy_kodlari\main.py”, line 3, in
from kivy.app import App

Burada da Thonyy Ide üstünde verdiği hata var:

[INFO ] Logger: Record log in C:\Users\Hasret.kivy\logs\kivy_20-03-23_0.txt
[INFO ] Kivy: v1.11.1
[INFO ] Kivy: Installed at “C:\Users\Hasret\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\kivy_init_.py”
[INFO ] Python: v3.7.7 (tags/v3.7.7:d7c567b08f, Mar 10 2020, 09:44:33) [MSC v.1900 32 bit (Intel)]
[INFO ] Python: Interpreter at “C:\Program Files (x86)\Thonny\python.exe”
[INFO ] Factory: 184 symbols loaded
[INFO ] Image: Providers: img_tex, img_dds, img_gif (img_sdl2, img_pil, img_ffpyplayer ignored)
[CRITICAL] Window: Unable to find any valuable Window provider. Please enable debug logging (e.g. add -d if running from the command line, or change the log level in the config) and re-run your app to identify potential causes
sdl2 - ImportError: DLL load failed: %1 geçerli bir Win32 uygulaması değil.
File “C:\Users\Hasret\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\kivy\core_init_.py”, line 63, in core_select_lib
fromlist=[modulename], level=0)
File “C:\Program Files (x86)\Thonny\lib\site-packages\thonny\backend.py”, line 285, in _custom_import
module = self._original_import(*args, **kw)
File “C:\Users\Hasret\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\kivy\core\window\window_sdl2.py”, line 27, in
from kivy.core.window._window_sdl2 import _WindowSDL2Storage
File “C:\Program Files (x86)\Thonny\lib\site-packages\thonny\backend.py”, line 285, in _custom_import
module = self._original_import(*args, **kw)

[CRITICAL] App: Unable to get a Window, abort.

Bunları buldum:

Sanırım yeniden kurulum yapmanız gerekecek.

1 Beğeni

Teşekkür ederim, deneyip bildireceğim.

Sorunum “pip uninstall kivy” yazıp ardından “conda install kivy -c conda-forge” deyince düzeldi. Çok teşekkür ederim.

2 Beğeni