Kivy python2.x ile mi yazıldı?

Qpython3 ile yaşadığım ve çözemediğim sorunlardan biri oluşturulan kivy uygulamalarında varsayılan olarak gelen uygulamanın bile hata vermesi.Varsayılan uygulamanın ikinci satırında #qpy:2yazıyor. Eğer kivy 2.x serisiyle çalışıyorsa neden qpython3 için bir varsayılan uygulama var?

Kivy; Cython ve C++ kullanılarak yazılmıştır.

1 Beğeni