Kivy ScrollView kullanımı


#1
<Button>:
  size_hint:1,.2
  background_color:(1,.1,0,1)
<MScreenManager>:
  Screen:
    name:"git"
    BoxLayout:
      size_hint:0.5,0.2
      pos_hint:{"center_y":0.9}
      orientation:"vertical"
      Button:
        text:"Giriş "
        on_press:app.basla("kelime")
  AScreen:
    name:"kelime"
   #  txt:txt
    container_y:container_y
    BoxLayout:
    	size_hint:.4,.2
      pos_hint:{'center_y':1}
      Button:
        text:"<<Geri"
        on_press:root.current="git"
    BoxLayout:
      padding:20
    	orientation:'vertical'
      ScrollView:
      	size_hint:.9,.9
      	do_scroll_y:1,None
      	BoxLayout:
      		TextInput:
      			id:container_y
      		  # size_hint_y:1,None
        	Button:
        		size_hint:.5,.5
        		text:'oku'
          	on_press:app.ok()

#Böyle yaptım ama olmadı.
#Text içindeki metni aşağıya nasıl kaydırabilirim.