Label text güncellenmiyor

Merhaba. aşağıdaki kod bloğunda “temp_veriler” değişkeninin içeriği değişse bile yeni gelen içerik eskisinin üzeine yazılıyor. Eskisi arkada askıda kalıyor.

lbl_b = StringVar()
  lbl_bulunanlar = Label(window, textvariable=lbl_b)
  lbl_bulunanlar.place(x=550, y=180)
  lbl_b.set("")
  tempp = ""
  for i in range(len(temp_veriler)):
    tempp += "\n" + temp_veriler[i]
  lbl_b.set("")
  lbl_b.set(tempp)

Bu deneme sayfamda ise sorunsuz çalışıyor.

from tkinter import *
 
window = Tk()

lbl_b = StringVar()
lbl = Label(window, textvariable=lbl_b)
lbl.place(x=100, y=100)
lbl_b.set("sasa\nsasa\nsasa")


def test():
  lbl_b.set("temp\ntemp")

btn = Button(window, text="configure", command=test)

btn.pack()

window.mainloop()

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Merhaba,

Sorun oluşturan kısımları sadeleştirerek bizimle paylaşabilir misiniz? Yukarıdaki kodlarda temp_veriler'in nerede tanımlandığını göremiyoruz.

def ogrenci_ara():
  temp_kayitsayisi = sheet['j1'].value + 1
  temp_kayitlar = []
  temp_veriler = list()
  temp_text = "NO  AD_SOYAD  OKUL  SINIF  TARİH   BAŞ  BİT"
  temp_veriler.append(temp_text)
  for i in range(2, temp_kayitsayisi+1):
    if sheet.cell(row=i, column=2).value == aranan_no.get():
      temp_kayitlar.append(i)
  
  for t in temp_kayitlar:
    temp = ""
    for i in range(2, 8):
      temp = temp + " " + str(sheet.cell(row=t, column=i).value)
    temp_veriler.append(temp)

  lbl_b = StringVar()
  lbl_bulunanlar = Label(window, textvariable=lbl_b)
  lbl_bulunanlar.place(x=550, y=180)
  lbl_b.set("")
  tempp = ""
  for i in range(len(temp_veriler)):
    tempp += "\n" + temp_veriler[i]
  lbl_b.set("")
  lbl_b.set(tempp)

Bu şekilde bir fonksiyonun içinde tanımlıyorum. Yanıtınızı okuyup fonksiyonun üstüne alıp denediğimde; sonuçları labelde sonraki sıraya ekliyor önceki sonuçlar da labelde gözüküyor.

Kodları eksik paylaşmışsınız yine.

Sanırım buranın text’ini güncellemek istiyorsunuz.Bunun için güncelleme yapan fonksiyonun içine şunları yazın :

def config() : #Burası fonksiyonumuz
  lbl_bulunanlar.config(text = "Text güncellendi!") #Buradaki 
#lbl_bulunanlarkısmı değiştirmek istediğimiz Label'ın adı.
#text = kısmına yeni veriyi yazdırıyoruz.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.İyi forumlar.

@throwaway1, değiştirme işlemi StringVar ile de yapılabilir. Arkadaşın sorusu daha farklı.

O zaman güncelleme işleminden önce temp_veriler değişkeni boş olarak güncellense ve yenileri boş içeriğin içerisine yazılsa?

Çok uzun olduğu için karmaşıklık olmaması adına öyle yapmıştım. Kodun tamamamı;

from tkinter import *
from openpyxl import *

window = Tk()
window.title("Demo")

#pencere
window.configure(bg="#aedb9f", width=980, height=500)
window.resizable(width=False, height=False)

#labeller
lbl_baslik = Label(window, text="EBA DESTEK NOKTASI TAKİP PROGRAMI - ŞEHİT MAHMUTBEY ORTAOKULU")
lbl_baslik.place(x=0, y=0)
lbl_baslik.config(font=("Courier", 20),bg="#ffc400")

lbl_ogrno = Label(window, text="Ögrenci No")
lbl_ogrno.place(x=0, y=50)
lbl_ogrno.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

lbl_ograd = Label(window, text="Ad Soyad")
lbl_ograd.place(x=0, y=100)
lbl_ograd.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

lbl_ogrokul = Label(window, text="Okulu")
lbl_ogrokul.place(x=0, y=150)
lbl_ogrokul.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

lbl_sinif = Label(window, text="Sınıf")
lbl_sinif.place(x=0, y=200)
lbl_sinif.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

lbl_tarih = Label(window, text="Tarih")
lbl_tarih.place(x=0, y=250)
lbl_tarih.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

lbl_bassaati = Label(window, text="Başlama Saati")
lbl_bassaati.place(x=0, y=300)
lbl_bassaati.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

lbl_bitsaati = Label(window, text="Bitiş Saati")
lbl_bitsaati.place(x=0, y=350)
lbl_bitsaati.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

lbl_arama = Label(window, text="Öğrenci Arama")
lbl_arama.place(x=650, y=60)
lbl_arama.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

lbl_arananno = Label(window, text="Öğrenci No")
lbl_arananno.place(x=550, y=120)
lbl_arananno.config(font='Helvetica 20 bold',bg="#aedb9f")

#text kutuları
ogrno = StringVar()
text_ogrno = Entry(window, textvariable=ogrno, width=25, font='Helvetica 14 bold', fg='blue')
text_ogrno.place(x=250, y=60)

ograd = StringVar()
text_ograd = Entry(window, textvariable=ograd, width=25, font='Helvetica 14 bold', fg='blue')
text_ograd.place(x=250, y=110)

ogrokul = StringVar()
text_ogrokul = Entry(window, textvariable=ogrokul, width=25, font='Helvetica 14 bold', fg='blue')
text_ogrokul.place(x=250, y=160)

ogrsinif = StringVar()
text_ogrsinif = Entry(window, textvariable=ogrsinif, width=25, font='Helvetica 14 bold', fg='blue')
text_ogrsinif.place(x=250, y=210)

#takvim


tarih = StringVar()
text_tarih = Entry(window, textvariable=tarih, width=25, font='Helvetica 14 bold', fg='blue')
text_tarih.place(x=250, y=260)

bassaati = StringVar()
text_bassaati = Entry(window, textvariable=bassaati, width=25, font='Helvetica 14 bold', fg='blue')
text_bassaati.place(x=250, y=310)

bitsaati = StringVar()
text_bitsaati = Entry(window, textvariable=bitsaati, width=25, font='Helvetica 14 bold', fg='blue')
text_bitsaati.place(x=250, y=360)

aranan_no = StringVar()
arama_ogrno = Entry(window, textvariable=aranan_no, width=5, font='Helvetica 14 bold', fg='blue')
arama_ogrno.place(x=725, y=130)

#temizle fonksiyonu
def text_temizle():
  ogrno.set("")
  ograd.set("")
  ogrokul.set("")
  ogrsinif.set("")
  tarih.set("")
  bassaati.set("")
  bitsaati.set("")

#butonlar
btn_kayit = Button(window, text="KAYDET", font='Helvetica 15 bold', bg="green", width=10)
btn_kayit.place(x=250, y=400)
book = load_workbook('Desktop/EBA DESTEK ODASI ÖĞRENCİ TAKİP/Kayit Defteri.xlsx')
sheet = book.active
def excele_ata():
  temp_kayitsayisi = sheet['j1'].value + 1
  sheet.cell(row=temp_kayitsayisi+1, column=1).value = temp_kayitsayisi
  temp = [ogrno, ograd, ogrokul, tarih, ogrsinif, bassaati, bitsaati]
  for i in range(7):
    sheet.cell(row=temp_kayitsayisi+1, column=i+2).value = temp[i].get()

  sheet['j1'].value = temp_kayitsayisi
  book.save('Desktop/EBA DESTEK ODASI ÖĞRENCİ TAKİP/Kayit Defteri.xlsx')
  text_temizle()
btn_kayit.configure(command=excele_ata)


btn_temizle = Button(window, text="TEMİZLE", font='Helvetica 15 bold', bg="yellow", width=10)
btn_temizle.place(x=400, y=400)

btn_temizle.configure(command=text_temizle)


#buton arama

def ogrenci_ara():
  temp_kayitsayisi = sheet['j1'].value + 1
  temp_kayitlar = []
  temp_veriler = list()
  temp_text = "NO  AD_SOYAD  OKUL  SINIF  TARİH   BAŞ  BİT"
  temp_veriler.append(temp_text)
  for i in range(2, temp_kayitsayisi+1):
    if sheet.cell(row=i, column=2).value == aranan_no.get():
      temp_kayitlar.append(i)
  
  for t in temp_kayitlar:
    temp = ""
    for i in range(2, 8):
      temp = temp + " " + str(sheet.cell(row=t, column=i).value)
    temp_veriler.append(temp)

  lbl_b = StringVar()
  lbl_bulunanlar = Label(window, textvariable=lbl_b)
  lbl_bulunanlar.place(x=550, y=180)
  lbl_b.set("")
  tempp = ""
  for i in range(len(temp_veriler)):
    tempp += "\n" + temp_veriler[i]
  lbl_b.set("")
  lbl_b.set(tempp)

  print(temp_kayitlar)
  print(temp_veriler)

btn_arama = Button(window, text="ÖĞRENCİ BUL", font='Helvetica 15 bold', bg="grey", command=ogrenci_ara)
btn_arama.place(x=800, y=120)

window.mainloop()

Excel dosyasını da paylaşabilir misiniz?

Buyrun

Dosya olarak paylaşın lütfen.

Yüklemeye çalıştığınız dosya izinli değil hatası aldım.

temp_kayitsayisi = sheet['j1'].value + 1

j sütununda ne var?

orda kaç kayıt var onu hesaplatıyorum.

ogrenci_ara fonksiyonunu her çağırdığınızda, eskisi yok edilmeden, Label tekrar tekrar oluşturuluyor. Bunu önlemek için ogrenci_ara fonksiyonunun dışında şöyle bir değişken tanımlayın: lbl_bulunanlar = None. Daha sonra ogrenci_ara fonksiyonunun başına da şu ifadeleri ekleyin:

def ogrenci_ara():
  global lbl_bulunanlar
  if lbl_bulunanlar:
    lbl_bulunanlar.destroy()
  [...]

Oldu şu an teşekkürler yardımlarınız için.