Liste birleşimleri (kesişimleri)

Aşağıda aktarmalihatlarda bulunan her bir değeri örn: [1, 9] u AnaHatlarda bulunan hatların içinde nasıl birleştirebilirm. Yani Hat 1 ve Ters Hat 3 ün birleşimi bana bunu verir = [1, 2, 3, 6, 8, 10, 7, 15, 9] şeklinde Başlangıç ve bitiş değerlerine göre. Hat 1 ve TersHat 3 arasında ortak bir değer bulup devam ettirdi.

aktarmalihatlar = [
[1, 7]
[1, 9]
[2, 9]
[3, 5]
[3, 9]
[3, 14]
[4, 9]
]
AnaHatlar = [
["Hat1",[1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12]],
["Hat2", [1, 2, 5, 4, 6, 8, 10, 14, 13]],
["Hat3", [9, 15, 7, 10, 11, 13, 14]],
["Hat4", [7, 15, 6, 3, 2, 4, 12, 11, 13]],
["TersHat1", [12, 11, 10, 8, 6, 3, 2, 1]],
["TersHat2", [13, 14, 10, 8, 6, 4, 5, 2, 1]],
["TersHat3", [14, 13, 11, 10, 7, 15, 9]],
["TersHat4", [13, 11, 12, 4, 2, 3, 6, 15, 7]]             
]

tam istediğnizi anlamadım ama pythonda kümelerle işlemlere bakabilirsiniz o çözücek gibi
matematikteki kümeler gibi kümelerin birleşimini kesişimini alabiliyorusnuz