Listenin art arda her iki elemanını birleştirmek

meraba,

liste = [1,2,5,4,...] gibi bir listeyi [12,54,...] şekline getirebilmek için ne yapabilirim?

def birleştir(liste):
  sonuç=[]
  i=0
  while True:
    try:
      sonuç.append(int(str(liste[i])+str(liste[i+1])))
      i+=2
    except:
      break
2 Beğeni