Matplotlib.pyplot modülü windows ta hangi dizindedir

pythonda matplotlib.pyplot modülü hangi dizindedir nasıl bulabilirim, içeriğini notepad ile açıp hangi fonksiyonları barındırdığını görmek istiyorum.

PythonPath\Lib\site-packages\matplotlib\pyplot.py dizininde bulabilirsiniz. IDLE’da File -> Open Module yolunu takip edip matplotlib.pyplot da yazabilirsiniz.

2 Beğeni

…\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages

klasörü altında yalnızca

pycache
pip
pip-19.2.3.dist-info
pkg_resources
setuptools
setuptools-41.2.0.dist-info klasörleri ve
easy_install.py
README.txt var

yani bu modül yok mu demek, internetten mi indirmem gerekecek?

Siz bu modülü içe aktarabiliyor musunuz şu anda?

yok import dediğimde uzunca bir hata mesajı veriyor

Kütüphane sizde bulunmuyorsa zaten dosyası da bulunmaz. Kurulum yapmışmıydınız? Hata mesajını da atın istiyorsanız.

1 Beğeni

Traceback (most recent call last):
File “C:/Users/can/Desktop/python program örnek kodlar yazıyorum/matplot.py”, line 1, in
import matplotlib.pyplot as cizim
ModuleNotFoundError: No module named ‘matplotlib’

Terminale pip install matplotlib yazarak yüklemeniz lazım tabii ki kütüphaneyi. Bu üçüncü taraf bir kütüphane, Python’un kendisine ait değil.

1 Beğeni

cmd ekranına pip install matplotlib yazdım aşağıda yazdığı gibi zaten var diyor…anaconda yüklüydü ordaymış ama ben şu an python programı ile çalışmak kolay geldi onda çalışıyorum o yüzden verdiği dizindeki matplotlib ve numpy klasörlerini kopyalayıp C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages içine attım yine hata verdi.

C:\Users\can>pip install matplotlib
Requirement already satisfied: matplotlib in c:\anaconda3\lib\site-packages (3.0.3)
Requirement already satisfied: numpy>=1.10.0 in c:\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (1.16.2)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (0.10.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in c:\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (1.0.1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,>=2.0.1 in c:\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (2.3.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.1 in c:\anaconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (2.8.0)
Requirement already satisfied: six in c:\anaconda3\lib\site-packages (from cycler>=0.10->matplotlib) (1.12.0)
Requirement already satisfied: setuptools in c:\anaconda3\lib\site-packages (from kiwisolver>=1.0.1->matplotlib) (40.8.0)

Eğer anaconda içerisinde matplotlib bulunuyorsa dosyaları oradan da inceleyebilirsiniz. Eğer amacınız normal pythona bir kütüphane yüklemek ise terminale bunu yazabilirsiniz:

C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Scripts\pip.exe install <kütüphane ismi>

Kopyalarsanız çalışmayabilirler çünkü gerekli başka dosyalar başka klasördelerde saklanıyor, her kütüphane python kodundan ibaret olmuyor.

1 Beğeni

normal pythona kütüphane yüklemeyi de istiyorum çünkü normal python ile çalışmak şimdilik kolay geldi

terminal dediğimiz şu cmd ekranı değil mi, orada varsayılan olarak başlangıçta
C:\Users\can yazıyor, yalnızca \AppData\Local\Programs\Python\Python38\Scripts\pip.exe install <matplotlib> yazmayı denedim hata verdi

sonra cd C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Scripts dedim
ardından pip.exe install dedim yine olmadı :frowning:

Evet

Sadece geri kalan kısmını yazarsanız olmaz, tamamını yazanız lazım. Sizin o yaptığınız cd komutu ile birlikte kullanılabiliyor ama şuanki sorununuza çözüm olmayabilir. Çünkü ilk önce Path’a bakılıyor. Yani sizin sadece pip yazınca anacondadaki pip.exeyi kullanmanızı sağlayan özellik şu anda sizin işinizi zorlaştırıyor. O yüzden tam yol girmemiz lazım.

Ben büyüktür küçüktür işaretini öylesine yazmıştım :slightly_smiling_face: Terminale tam olarak bunu yazın:

C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Scripts\pip.exe install matplotlib
1 Beğeni

işte acemilik böyle birşey :slight_smile: çok teşekkür ederim kütüphaneler yüklendi …ama aşağıdaki kodum çalışmadı yine

import matplotlib.pyplot as cizim
cizim.plot ([0,1,2,3,4,5],[5,10,8,12,14])
cizim.show()

verdiği hata (grafiğin x ve y ekseniyle ilgili bir sorun mu anlayamadım):

Traceback (most recent call last):
File “C:/Users/can/Desktop/python program örnek kodlar yazıyorum/matplot.py”, line 3, in
cizim.plot ([0,1,2,3,4,5],[5,10,8,12,14])
File “C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\matplotlib\pyplot.py”, line 2787, in plot
return gca().plot(
File “C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\matplotlib\axes_axes.py”, line 1665, in plot
lines = [*self._get_lines(*args, data=data, **kwargs)]
File “C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\matplotlib\axes_base.py”, line 225, in call
yield from self._plot_args(this, kwargs)
File “C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\matplotlib\axes_base.py”, line 391, in _plot_args
x, y = self._xy_from_xy(x, y)
File “C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\lib\site-packages\matplotlib\axes_base.py”, line 269, in _xy_from_xy
raise ValueError("x and y must have same first dimension, but "
ValueError: x and y must have same first dimension, but have shapes (6,) and (5,)

Matplotlib hiç kullanmadım ama verilen hatadan cizim.plot fonksiyonuna aynı uzunlukta iki liste vermeniz gerektiği belli oluyor.

1 Beğeni

olduuuuu…yaşayın :clap:

peki turtle modülü varmış o anacondanın içinde de yok, cmd terminale pip install turtle yazdım

C:\Users\can>pip install turtle
Collecting turtle
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ff/f0/21a42e9e424d24bdd0e509d5ed3c7dfb8f47d962d9c044dba903b0b4a26f/turtle-0.0.2.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
Traceback (most recent call last):
File “”, line 1, in
File “C:\Users\can\AppData\Local\Temp\pip-install-mt4szuzz\turtle\setup.py”, line 40
except ValueError, ve:
^
SyntaxError: invalid syntax

----------------------------------------

Command “python setup.py egg_info” failed with error code 1 in C:\Users\can\AppData\Local\Temp\pip-install-mt4szuzz\turtle\

dedi…şimdi sorun nedir yine anlamadım :sleepy:

Olmadığına emin misiniz? turtle standart kütüphanenin parçası. Yani bu şekilde indirilmiyor, normalde python ile birlikte geliyor. Sizin yazdığınız bu kod (alakasız olan) bu modülü indirmeye çalışıyor.

1 Beğeni

C:\anaconda3\Lib\site-packages bu dizinde olması gerekiyor değil mi, bisürü klasör var tek tek baktım, sözlük harf sırasına göre hızlıca baktım, windows klasör yukarısında bulunan arama seçeneğini kullandım yok görünmüyor

Stack overflowda bu soruyu buldum ama bir çözüm yok, pycharm ile alakalı olabilir.

Hayır, C:\anaconda3\Lib de olmalı.

1 Beğeni

evet Lib klasöründe turtledemo olarak bir klasör var import turtledemo mu demeliyim o zaman fonksiyonları çalıştırabilmek için

ya da

C:\Users\can\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Scripts\pip.exe install turtledemo