Merhaba. Oluşturduğum class dan birden fazla nesne üretmeye çalıştığımda hata alıyorum. Neden olabilir?

import os
from PIL import ImageTk, Image
import tkinter

root = tkinter.Tk()

class Sınıflar:

  ogrenci_adlari = []
  ogrenci_foto_adresleri = []
  sinif_listesi = []
  
  def __init__(self, sinifadi = "Sınıf adı yok!"): # başlangıç değerleri alınıyor
    self.sinifadi = sinifadi
    self.sinif_listesi.append(sinifadi)
    self.ogrenciler()
    self.ogrenci_fotoadres()
    
  def ogrenciler(self): # öğrenci isimleri listeye alınıyor
    urladres = "C:/Users/Tugrul/Desktop/SMO Kura Programı/Fotolar/" + self.sinifadi
    for ogrenci in os.listdir(urladres):
      self.ogrenci_adlari.append(ogrenci[0:-4])
    
  def ogrenci_fotoadres(self): # foto işlemi için liste oluşturuluyor
    
    for ad in self.ogrenci_adlari:
      x = "C:/Users/Tugrul/Desktop/SMO Kura Programı/Fotolar/" + self.sinifadi + "/" + ad + ".jpg"
      self.ogrenci_foto_adresleri.append(ImageTk.PhotoImage(file = x))
  
  def bilgiYaz(self): # sınıf bilgileri için fonksiyon yazılıyor
    print("Sınıf adı:" + self.sinifadi + " Mevcut:" + str(len(self.ogrenci_adlari)))```

nesne oluşturmak istediğim yer
```from Sınıflar import *

sinif_A = Sınıflar("6A")
sinif_B = Sınıflar("6B")
sinif_C = Sınıflar("6C")
sinif_D = Sınıflar("6D")
sinif_E = Sınıflar("6E")
sinif_F = Sınıflar("6F")
sinif_G = Sınıflar("6G")
sinif_H = Sınıflar("6H")

sinif_B.bilgiYaz()```
aldığım hata : 
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files\Python38-32\lib\site-packages\PIL\ImageTk.py", line 124, in __del__
  name = self.__photo.name
AttributeError: 'PhotoImage' object has no attribute '_PhotoImage__photo'

Bunun birden fazla nesne üretmekle alakası yok. Aşağıdaki sayfada yer aldığı şekilde yaparsanız sanırım sorun çözülür. Yani

photo = ImageTk.PhotoImage(Image.open(imgpath))

Merhabalar. Öneriniz için tşkler. Şöyle ki; kod üzerinde deneme yanılmayla oynamalar yaptım, şu an kodu eski haline getirdim ve hata almadım. Gözümden kaçan başka bir yer oldu sanırım.

1 Beğeni