Merhabalar Veri Scrapy Yapmakta Zorlanıyorum Yardımcı Olurmusunuz?

[Blockchain.com Explorer | BTC | ETH | BCH](https://bch blockchain explorer)


#-*-coding:utf-8-*-

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.ui import Select
from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException
from selenium.common.exceptions import NoAlertPresentException
from selenium.common.exceptions import TimeoutException
from selenium.common.exceptions import WebDriverException as WDE
from selenium.common.exceptions import InvalidArgumentException
from selenium.webdriver.firefox.options import Options
from threading import Thread

from io import open
import time
import datetime
from datetime import date
import os
import sys

#reload(sys)
#sys.setdefaultencoding("utf-8")

from tkinter import *
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from random import choice
from random import randint
from hashlib import sha256
import requests
import codecs
import csv
from requests.exceptions import RequestException
from contextlib import closing
from bs4 import BeautifulSoup

class hashtoplama():

  def log_error(self,e):

    # Hataları kaydeder.

    print(e)

  def simple_get(self,url):
    """
    GET isteği yaparak url almaya çalışır.
    Yanıt HTML veya XML ise, içeriğini döndürür.
    Aksi halde None döner.
    """
    try:
      with closing(requests.get(url, stream=True)) as resp:
        if self.is_good_response(resp):
          return resp.content
        else:
          return None

    except RequestException as e:
      self.log_error('{0} için yapılan istekte hata döndü : {1}'.format(url, str(e)))
      return None

  def is_good_response(self,resp):

    # Yanıt HTML ise True, aksi takdirde False döndürür.

    content_type = resp.headers['Content-Type'].lower()
    return (resp.status_code == 200
        and content_type is not None
        and content_type.find('html') > -1)

  def ana(self):
    self.BASE_URL = "https://www.blockchain.com/bch/blocks"

    my_page = self.simple_get(self.BASE_URL)

    parsing = BeautifulSoup(my_page, "html.parser")

    pages = parsing.find("div", {"class": "yi4g27-0 lhGqdm"})

    num_of_pages = pages.find_all("a")

    page_numbs = []
    for page_no in num_of_pages:
      page_numbs.append(page_no.text)
    last_page_no = int(page_numbs[-2]) + 1

    for x in range(1, last_page_no):
      page_num = x
      log = "\n Blocklar için " + str(page_num) + ". sayfa okunuyor...\n"
      print(log)
      raw_html = self.simple_get(self.BASE_URL + "?page=" + str(page_num))
      soup = BeautifulSoup(raw_html, "html.parser")

      self.hash_yukseklik_div_tablo = soup.find("div", {"class": "sc-1g6z4xm-0 hXyplo"}) # divlerin classları aynı ama indexleri farklı
      #nasıl yapacağımı bilemedim
if __name__ == '__main__':
  hashtoplama().ana()

yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.