Metni farklı biçime dönüştürmek

Merhaba Arkadaşlar,
Eskiden Crack dosyalarının içerisinde gelen .txt uzantılı dosyada, Cracker’ların isim ya da takma adlarını (nickname) aşağıdaki örneğe benzer şekilde görürdüm ve hoşuma giderdi.

Bu şekilde bir kod yazabilir miyim diye denemeye başladım.
İstediğimi başardım ancak bunu yapmanın başka yolları da vardır diye düşünüyorum.
Sizin fikirlerinizi almak istiyorum.

programı çalıştırdığım zaman, bir metin girmeniz isteniyor. (örneğin “mustafa” yazıyorum)
Çıktı aşağıdaki gibi oluyor;

mustafa

Kodlar ;


alfabe = {'a1' : ' # ' , 'a2' : ' # # ' , 'a3' : '#  #' , 'a4' : '#  #' , 'a5' : '#  #' , 'a6' : '#####' , 'a7' : '#  #' , 'a8' : '#  #' , 'a9' : '#  #' , 'b1' : '#### ' , 'b2' : '#  #' , 'b3' : '#  #' , 'b4' : '#  #' , 'b5' : '#### ' , 'b6' : '#  #' , 'b7' : '#  #' , 'b8' : '#  #' , 'b9' : '#### ' , 'c1' : ' ### ' , 'c2' : '#  #' , 'c3' : '#  #' , 'c4' : '#  ' , 'c5' : '#  ' , 'c6' : '#  ' , 'c7' : '#  #' , 'c8' : '#  #' , 'c9' : ' ### ' , 'ç1' : ' ### ' , 'ç2' : '#  #' , 'ç3' : '#  #' , 'ç4' : '#  ' , 'ç5' : '#  ' , 'ç6' : '#  #' , 'ç7' : '#  #' , 'ç8' : ' ### ' , 'ç9' : ' # ' , 'd1' : '### ' , 'd2' : '# # ' , 'd3' : '#  #' , 'd4' : '#  #' , 'd5' : '#  #' , 'd6' : '#  #' , 'd7' : '#  #' , 'd8' : '# # ' , 'd9' : '### ' , 'e1' : ' ####' , 'e2' : '#  ' , 'e3' : '#  ' , 'e4' : '#  ' , 'e5' : '#### ' , 'e6' : '#  ' , 'e7' : '#  ' , 'e8' : '#  ' , 'e9' : ' ####' , 'f1' : ' ####' , 'f2' : '#  ' , 'f3' : '#  ' , 'f4' : '#  ' , 'f5' : '#### ' , 'f6' : '#  ' , 'f7' : '#  ' , 'f8' : '#  ' , 'f9' : '#  ' , 'g1' : ' ### ' , 'g2' : '#  #' , 'g3' : '#  ' , 'g4' : '#  ' , 'g5' : '#  ' , 'g6' : '# ##' , 'g7' : '#  #' , 'g8' : '#  #' , 'g9' : ' ### ' , 'ğ1' : ' ### ' , 'ğ2' : '   ' , 'ğ3' : ' ### ' , 'ğ4' : '#  #' , 'ğ5' : '#  ' , 'ğ6' : '# ##' , 'ğ7' : '#  #' , 'ğ8' : '#  #' , 'ğ9' : ' ### ' , 'h1' : '#  #' , 'h2' : '#  #' , 'h3' : '#  #' , 'h4' : '#  #' , 'h5' : '#####' , 'h6' : '#  #' , 'h7' : '#  #' , 'h8' : '#  #' , 'h9' : '#  #' , 'ı1' : '#####' , 'ı2' : ' # ' , 'ı3' : ' # ' , 'ı4' : ' # ' , 'ı5' : ' # ' , 'ı6' : ' # ' , 'ı7' : ' # ' , 'ı8' : ' # ' , 'ı9' : '#####' , 'i1' : ' # ' , 'i2' : '   ' , 'i3' : '#####' , 'i4' : ' # ' , 'i5' : ' # ' , 'i6' : ' # ' , 'i7' : ' # ' , 'i8' : ' # ' , 'i9' : '#####' , 'j1' : '#####' , 'j2' : '  # ' , 'j3' : '  # ' , 'j4' : '  # ' , 'j5' : '  # ' , 'j6' : '# # ' , 'j7' : '# # ' , 'j8' : '# # ' , 'j9' : ' ## ' , 'k1' : '#  #' , 'k2' : '# # ' , 'k3' : '# # ' , 'k4' : '##  ' , 'k5' : '##  ' , 'k6' : '##  ' , 'k7' : '# # ' , 'k8' : '# # ' , 'k9' : '#  #' , 'l1' : '#  ' , 'l2' : '#  ' , 'l3' : '#  ' , 'l4' : '#  ' , 'l5' : '#  ' , 'l6' : '#  ' , 'l7' : '#  ' , 'l8' : '#  ' , 'l9' : '#####' , 'm1' : '#  #' , 'm2' : '#  #' , 'm3' : '## ##' , 'm4' : '## ##' , 'm5' : '# # #' , 'm6' : '# # #' , 'm7' : '#  #' , 'm8' : '#  #' , 'm9' : '#  #' , 'n1' : '#  #' , 'n2' : '#  #' , 'n3' : '## #' , 'n4' : '## #' , 'n5' : '# # #' , 'n6' : '# ##' , 'n7' : '# ##' , 'n8' : '#  #' , 'n9' : '#  #' , 'o1' : ' ### ' , 'o2' : '#  #' , 'o3' : '#  #' , 'o4' : '#  #' , 'o5' : '#  #' , 'o6' : '#  #' , 'o7' : '#  #' , 'o8' : '#  #' , 'o9' : ' ### ' , 'ö1' : ' # # ' , 'ö2' : '   ' , 'ö3' : ' ### ' , 'ö4' : '#  #' , 'ö5' : '#  #' , 'ö6' : '#  #' , 'ö7' : '#  #' , 'ö8' : '#  #' , 'ö9' : ' ### ' , 'p1' : ' ### ' , 'p2' : '#  #' , 'p3' : '#  #' , 'p4' : '#  #' , 'p5' : '#### ' , 'p6' : '#  ' , 'p7' : '#  ' , 'p8' : '#  ' , 'p9' : '#  ' , 'q1' : ' ### ' , 'q2' : '#  #' , 'q3' : '#  #' , 'q4' : '#  #' , 'q5' : '# # #' , 'q6' : '# # #' , 'q7' : '# ##' , 'q8' : ' ####' , 'q9' : '  #' , 'r1' : ' ### ' , 'r2' : '#  #' , 'r3' : '#  #' , 'r4' : '#  #' , 'r5' : '#### ' , 'r6' : '##  ' , 'r7' : '# # ' , 'r8' : '# # ' , 'r9' : '#  #' , 's1' : ' ### ' , 's2' : '#  #' , 's3' : '#  ' , 's4' : '#  ' , 's5' : ' ### ' , 's6' : '  #' , 's7' : '  #' , 's8' : '#  #' , 's9' : ' ### ' , 'ş1' : ' ### ' , 'ş2' : '#  #' , 'ş3' : '#  ' , 'ş4' : ' ### ' , 'ş5' : '  #' , 'ş6' : '  #' , 'ş7' : '#  #' , 'ş8' : ' ### ' , 'ş9' : ' # ' , 't1' : '#####' , 't2' : ' # ' , 't3' : ' # ' , 't4' : ' # ' , 't5' : ' # ' , 't6' : ' # ' , 't7' : ' # ' , 't8' : ' # ' , 't9' : ' # ' , 'u1' : '#  #' , 'u2' : '#  #' , 'u3' : '#  #' , 'u4' : '#  #' , 'u5' : '#  #' , 'u6' : '#  #' , 'u7' : '#  #' , 'u8' : '#  #' , 'u9' : ' ### ' , 'ü1' : ' # # ' , 'ü2' : '   ' , 'ü3' : '#  #' , 'ü4' : '#  #' , 'ü5' : '#  #' , 'ü6' : '#  #' , 'ü7' : '#  #' , 'ü8' : '#  #' , 'ü9' : ' ### ' , 'v1' : '#  #' , 'v2' : '#  #' , 'v3' : '#  #' , 'v4' : '#  #' , 'v5' : '#  #' , 'v6' : '#  #' , 'v7' : '#  #' , 'v8' : ' # # ' , 'v9' : ' # ' , 'w1' : '#  #' , 'w2' : '#  #' , 'w3' : '# # #' , 'w4' : '# # #' , 'w5' : '# # #' , 'w6' : '# # #' , 'w7' : '# # #' , 'w8' : '# # #' , 'w9' : ' # # ' , 'x1' : '   ' , 'x2' : '#  #' , 'x3' : ' # # ' , 'x4' : ' # ' , 'x5' : ' # ' , 'x6' : ' # ' , 'x7' : ' # # ' , 'x8' : '#  #' , 'x9' : '   ' , 'y1' : '#  #' , 'y2' : '#  #' , 'y3' : '#  #' , 'y4' : ' # # ' , 'y5' : ' # ' , 'y6' : ' # ' , 'y7' : ' # ' , 'y8' : ' # ' , 'y9' : ' # ' , 'z1' : '#####' , 'z2' : '  #' , 'z3' : '  # ' , 'z4' : '  # ' , 'z5' : ' # ' , 'z6' : ' #  ' , 'z7' : ' #  ' , 'z8' : '#  ' , 'z9' : '#####'}

# alfabe = {'a1' : ' A ' , 'a2' : ' A A ' , 'a3' : 'A  A' , 'a4' : 'A  A' , 'a5' : 'A  A' , 'a6' : 'AAAAA' , 'a7' : 'A  A' , 'a8' : 'A  A' , 'a9' : 'A  A' , 'b1' : 'BBBB ' , 'b2' : 'B  B' , 'b3' : 'B  B' , 'b4' : 'B  B' , 'b5' : 'BBBB ' , 'b6' : 'B  B' , 'b7' : 'B  B' , 'b8' : 'B  B' , 'b9' : 'BBBB ' , 'c1' : ' CCC ' , 'c2' : 'C  C' , 'c3' : 'C  C' , 'c4' : 'C  ' , 'c5' : 'C  ' , 'c6' : 'C  ' , 'c7' : 'C  C' , 'c8' : 'C  C' , 'c9' : ' CCC ' , 'ç1' : ' ÇÇÇ ' , 'ç2' : 'Ç  Ç' , 'ç3' : 'Ç  Ç' , 'ç4' : 'Ç  ' , 'ç5' : 'Ç  ' , 'ç6' : 'Ç  Ç' , 'ç7' : 'Ç  Ç' , 'ç8' : ' ÇÇÇ ' , 'ç9' : ' Ç ' , 'd1' : 'DDD ' , 'd2' : 'D D ' , 'd3' : 'D  D' , 'd4' : 'D  D' , 'd5' : 'D  D' , 'd6' : 'D  D' , 'd7' : 'D  D' , 'd8' : 'D D ' , 'd9' : 'DDD ' , 'e1' : ' EEEE' , 'e2' : 'E  ' , 'e3' : 'E  ' , 'e4' : 'E  ' , 'e5' : 'EEEE ' , 'e6' : 'E  ' , 'e7' : 'E  ' , 'e8' : 'E  ' , 'e9' : ' EEEE' , 'f1' : ' FFFF' , 'f2' : 'F  ' , 'f3' : 'F  ' , 'f4' : 'F  ' , 'f5' : 'FFFF ' , 'f6' : 'F  ' , 'f7' : 'F  ' , 'f8' : 'F  ' , 'f9' : 'F  ' , 'g1' : ' GGG ' , 'g2' : 'G  G' , 'g3' : 'G  ' , 'g4' : 'G  ' , 'g5' : 'G  ' , 'g6' : 'G GG' , 'g7' : 'G  G' , 'g8' : 'G  G' , 'g9' : ' GGG ' , 'ğ1' : ' ĞĞĞ ' , 'ğ2' : '   ' , 'ğ3' : ' ĞĞĞ ' , 'ğ4' : 'Ğ  Ğ' , 'ğ5' : 'Ğ  ' , 'ğ6' : 'Ğ ĞĞ' , 'ğ7' : 'Ğ  Ğ' , 'ğ8' : 'Ğ  Ğ' , 'ğ9' : ' ĞĞĞ ' , 'h1' : 'H  H' , 'h2' : 'H  H' , 'h3' : 'H  H' , 'h4' : 'H  H' , 'h5' : 'HHHHH' , 'h6' : 'H  H' , 'h7' : 'H  H' , 'h8' : 'H  H' , 'h9' : 'H  H' , 'ı1' : 'IIIII' , 'ı2' : ' I ' , 'ı3' : ' I ' , 'ı4' : ' I ' , 'ı5' : ' I ' , 'ı6' : ' I ' , 'ı7' : ' I ' , 'ı8' : ' I ' , 'ı9' : 'IIIII' , 'i1' : ' İ ' , 'i2' : '   ' , 'i3' : 'İİİİİ' , 'i4' : ' İ ' , 'i5' : ' İ ' , 'i6' : ' İ ' , 'i7' : ' İ ' , 'i8' : ' İ ' , 'i9' : 'İİİİİ' , 'j1' : 'JJJJJ' , 'j2' : '  J ' , 'j3' : '  J ' , 'j4' : '  J ' , 'j5' : '  J ' , 'j6' : 'J J ' , 'j7' : 'J J ' , 'j8' : 'J J ' , 'j9' : ' JJ ' , 'k1' : 'K  K' , 'k2' : 'K K ' , 'k3' : 'K K ' , 'k4' : 'KK  ' , 'k5' : 'KK  ' , 'k6' : 'KK  ' , 'k7' : 'K K ' , 'k8' : 'K K ' , 'k9' : 'K  K' , 'l1' : 'L  ' , 'l2' : 'L  ' , 'l3' : 'L  ' , 'l4' : 'L  ' , 'l5' : 'L  ' , 'l6' : 'L  ' , 'l7' : 'L  ' , 'l8' : 'L  ' , 'l9' : 'LLLLL' , 'm1' : 'M  M' , 'm2' : 'M  M' , 'm3' : 'MM MM' , 'm4' : 'MM MM' , 'm5' : 'M M M' , 'm6' : 'M M M' , 'm7' : 'M  M' , 'm8' : 'M  M' , 'm9' : 'M  M' , 'n1' : 'N  N' , 'n2' : 'N  N' , 'n3' : 'NN N' , 'n4' : 'NN N' , 'n5' : 'N N N' , 'n6' : 'N NN' , 'n7' : 'N NN' , 'n8' : 'N  N' , 'n9' : 'N  N' , 'o1' : ' OOO ' , 'o2' : 'O  O' , 'o3' : 'O  O' , 'o4' : 'O  O' , 'o5' : 'O  O' , 'o6' : 'O  O' , 'o7' : 'O  O' , 'o8' : 'O  O' , 'o9' : ' OOO ' , 'ö1' : ' P P ' , 'ö2' : '   ' , 'ö3' : ' PPP ' , 'ö4' : 'P  P' , 'ö5' : 'P  P' , 'ö6' : 'P  P' , 'ö7' : 'P  P' , 'ö8' : 'P  P' , 'ö9' : ' PPP ' , 'p1' : ' PPP ' , 'p2' : 'P  P' , 'p3' : 'P  P' , 'p4' : 'P  P' , 'p5' : 'PPPP ' , 'p6' : 'P  ' , 'p7' : 'P  ' , 'p8' : 'P  ' , 'p9' : 'P  ' , 'q1' : ' QQQ ' , 'q2' : 'Q  Q' , 'q3' : 'Q  Q' , 'q4' : 'Q  Q' , 'q5' : 'Q Q Q' , 'q6' : 'Q Q Q' , 'q7' : 'Q QQ' , 'q8' : ' QQQQ' , 'q9' : '  Q' , 'r1' : ' RRR ' , 'r2' : 'R  R' , 'r3' : 'R  R' , 'r4' : 'R  R' , 'r5' : 'RRRR ' , 'r6' : 'RR  ' , 'r7' : 'R R ' , 'r8' : 'R R ' , 'r9' : 'R  R' , 's1' : ' SSS ' , 's2' : 'S  S' , 's3' : 'S  ' , 's4' : 'S  ' , 's5' : ' SSS ' , 's6' : '  S' , 's7' : '  S' , 's8' : 'S  S' , 's9' : ' SSS ' , 'ş1' : ' ŞŞŞ ' , 'ş2' : 'Ş  Ş' , 'ş3' : 'Ş  ' , 'ş4' : ' ŞŞŞ ' , 'ş5' : '  Ş' , 'ş6' : '  Ş' , 'ş7' : 'Ş Ş Ş' , 'ş8' : ' ŞŞŞ ' , 'ş9' : ' Ş ' , 't1' : 'TTTTT' , 't2' : ' T ' , 't3' : ' T ' , 't4' : ' T ' , 't5' : ' T ' , 't6' : ' T ' , 't7' : ' T ' , 't8' : ' T ' , 't9' : ' T ' , 'u1' : 'U  U' , 'u2' : 'U  U' , 'u3' : 'U  U' , 'u4' : 'U  U' , 'u5' : 'U  U' , 'u6' : 'U  U' , 'u7' : 'U  U' , 'u8' : 'U  U' , 'u9' : ' UUU ' , 'ü1' : ' Ü Ü ' , 'ü2' : '   ' , 'ü3' : 'Ü  Ü' , 'ü4' : 'Ü  Ü' , 'ü5' : 'Ü  Ü' , 'ü6' : 'Ü  Ü' , 'ü7' : 'Ü  Ü' , 'ü8' : 'Ü  Ü' , 'ü9' : ' ÜÜÜ ' , 'v1' : 'V  V' , 'v2' : 'V  V' , 'v3' : 'V  V' , 'v4' : 'V  V' , 'v5' : 'V  V' , 'v6' : 'V  V' , 'v7' : 'V  V' , 'v8' : ' V V ' , 'v9' : ' V ' , 'w1' : 'W  W' , 'w2' : 'W  W' , 'w3' : 'W W W' , 'w4' : 'W W W' , 'w5' : 'W W W' , 'w6' : 'W W W' , 'w7' : 'W W W' , 'w8' : 'W W W' , 'w9' : ' W W ' , 'x1' : '   ' , 'x2' : 'X  X' , 'x3' : ' X X ' , 'x4' : ' X ' , 'x5' : ' X ' , 'x6' : ' X ' , 'x7' : ' X X ' , 'x8' : 'X  X' , 'x9' : '   ' , 'y1' : 'Y  Y' , 'y2' : 'Y  Y' , 'y3' : 'Y  Y' , 'y4' : ' Y Y ' , 'y5' : ' Y ' , 'y6' : ' Y ' , 'y7' : ' Y ' , 'y8' : ' Y ' , 'y9' : ' Y ' , 'z1' : 'ZZZZZ' , 'z2' : '  Z' , 'z3' : '  Z ' , 'z4' : '  Z ' , 'z5' : ' Z ' , 'z6' : ' Z  ' , 'z7' : ' Z  ' , 'z8' : 'Z  ' , 'z9' : 'ZZZZZ'}


mkod = [] # yazılan metine karşılık gelen harf kodları, yazdırmaya hazırlamak için sırayla bu listeye eklenecek.
sayac = 1
sonuc = ""

girdi = input("metni yazın: ") #halil
girdi = girdi.lower()

for _ in range(9): # büyük har fkullanıca bu satırda hata veriyor.
  for harf in girdi:
    mkod.append(alfabe[harf + str(sayac)])
    mkod.append(" ") # karakterler arasına eklenecek boşluk ya da özel karakter
  mkod.append("\n")
  sayac += 1
  
for i in mkod:
  sonuc += i

# sonuc = sonuc.replace("#", "*") # "#" karakterini değiştirmek isterseniz, yerine kullaınmasını istediğiniz karakteri bura belirtin.
           
print(sonuc)

kodlar içerisinde iki adet alfabe var.
Birincisi tamamen # işaretinden oluşan karakterler,
ikincisi ise her harfin kendisi ile temsil edildiği karakterler.

Birinci seçenek aktif iken isterseniz sonucu yazdırmadan önce # işaretini belirttiğiniz bir karakterle değiştirebiliyorsunuz.

örneğin yıldız işareti (*) ;
mustafa_3

ikinci alfabe örneği;
mustafa_2

programı aşağıdaki adreste (kendi çapımda) geliştirmeye çalışıyorum.
henüz noktalama işaretleri ve sayılar eksik.

Yorum ve Fikirlerinizi bekliyorum.
Sağlıcakla kalın.

GitHub adresi: GitHub - mhalil/dijital_metin: Kullanıcının yazdığı metni, #, * ,...vb karakterlerle 9 satır yüksekliğinde metne çevirmeye çalışan python kodu.

3 Beğeni

Biraz düzenledim.

alfabe = {'a1' : ' # ' , 'a2' : ' # # ' , 'a3' : '#  #' , 'a4' : '#  #' , 'a5' : '#  #' , 'a6' : '#####' , 'a7' : '#  #' , 'a8' : '#  #' , 'a9' : '#  #' , 'b1' : '#### ' , 'b2' : '#  #' , 'b3' : '#  #' , 'b4' : '#  #' , 'b5' : '#### ' , 'b6' : '#  #' , 'b7' : '#  #' , 'b8' : '#  #' , 'b9' : '#### ' , 'c1' : ' ### ' , 'c2' : '#  #' , 'c3' : '#  #' , 'c4' : '#  ' , 'c5' : '#  ' , 'c6' : '#  ' , 'c7' : '#  #' , 'c8' : '#  #' , 'c9' : ' ### ' , 'ç1' : ' ### ' , 'ç2' : '#  #' , 'ç3' : '#  #' , 'ç4' : '#  ' , 'ç5' : '#  ' , 'ç6' : '#  #' , 'ç7' : '#  #' , 'ç8' : ' ### ' , 'ç9' : ' # ' , 'd1' : '### ' , 'd2' : '# # ' , 'd3' : '#  #' , 'd4' : '#  #' , 'd5' : '#  #' , 'd6' : '#  #' , 'd7' : '#  #' , 'd8' : '# # ' , 'd9' : '### ' , 'e1' : ' ####' , 'e2' : '#  ' , 'e3' : '#  ' , 'e4' : '#  ' , 'e5' : '#### ' , 'e6' : '#  ' , 'e7' : '#  ' , 'e8' : '#  ' , 'e9' : ' ####' , 'f1' : ' ####' , 'f2' : '#  ' , 'f3' : '#  ' , 'f4' : '#  ' , 'f5' : '#### ' , 'f6' : '#  ' , 'f7' : '#  ' , 'f8' : '#  ' , 'f9' : '#  ' , 'g1' : ' ### ' , 'g2' : '#  #' , 'g3' : '#  ' , 'g4' : '#  ' , 'g5' : '#  ' , 'g6' : '# ##' , 'g7' : '#  #' , 'g8' : '#  #' , 'g9' : ' ### ' , 'ğ1' : ' ### ' , 'ğ2' : '   ' , 'ğ3' : ' ### ' , 'ğ4' : '#  #' , 'ğ5' : '#  ' , 'ğ6' : '# ##' , 'ğ7' : '#  #' , 'ğ8' : '#  #' , 'ğ9' : ' ### ' , 'h1' : '#  #' , 'h2' : '#  #' , 'h3' : '#  #' , 'h4' : '#  #' , 'h5' : '#####' , 'h6' : '#  #' , 'h7' : '#  #' , 'h8' : '#  #' , 'h9' : '#  #' , 'ı1' : '#####' , 'ı2' : ' # ' , 'ı3' : ' # ' , 'ı4' : ' # ' , 'ı5' : ' # ' , 'ı6' : ' # ' , 'ı7' : ' # ' , 'ı8' : ' # ' , 'ı9' : '#####' , 'i1' : ' # ' , 'i2' : '   ' , 'i3' : '#####' , 'i4' : ' # ' , 'i5' : ' # ' , 'i6' : ' # ' , 'i7' : ' # ' , 'i8' : ' # ' , 'i9' : '#####' , 'j1' : '#####' , 'j2' : '  # ' , 'j3' : '  # ' , 'j4' : '  # ' , 'j5' : '  # ' , 'j6' : '# # ' , 'j7' : '# # ' , 'j8' : '# # ' , 'j9' : ' ## ' , 'k1' : '#  #' , 'k2' : '# # ' , 'k3' : '# # ' , 'k4' : '##  ' , 'k5' : '##  ' , 'k6' : '##  ' , 'k7' : '# # ' , 'k8' : '# # ' , 'k9' : '#  #' , 'l1' : '#  ' , 'l2' : '#  ' , 'l3' : '#  ' , 'l4' : '#  ' , 'l5' : '#  ' , 'l6' : '#  ' , 'l7' : '#  ' , 'l8' : '#  ' , 'l9' : '#####' , 'm1' : '#  #' , 'm2' : '#  #' , 'm3' : '## ##' , 'm4' : '## ##' , 'm5' : '# # #' , 'm6' : '# # #' , 'm7' : '#  #' , 'm8' : '#  #' , 'm9' : '#  #' , 'n1' : '#  #' , 'n2' : '#  #' , 'n3' : '## #' , 'n4' : '## #' , 'n5' : '# # #' , 'n6' : '# ##' , 'n7' : '# ##' , 'n8' : '#  #' , 'n9' : '#  #' , 'o1' : ' ### ' , 'o2' : '#  #' , 'o3' : '#  #' , 'o4' : '#  #' , 'o5' : '#  #' , 'o6' : '#  #' , 'o7' : '#  #' , 'o8' : '#  #' , 'o9' : ' ### ' , 'ö1' : ' # # ' , 'ö2' : '   ' , 'ö3' : ' ### ' , 'ö4' : '#  #' , 'ö5' : '#  #' , 'ö6' : '#  #' , 'ö7' : '#  #' , 'ö8' : '#  #' , 'ö9' : ' ### ' , 'p1' : ' ### ' , 'p2' : '#  #' , 'p3' : '#  #' , 'p4' : '#  #' , 'p5' : '#### ' , 'p6' : '#  ' , 'p7' : '#  ' , 'p8' : '#  ' , 'p9' : '#  ' , 'q1' : ' ### ' , 'q2' : '#  #' , 'q3' : '#  #' , 'q4' : '#  #' , 'q5' : '# # #' , 'q6' : '# # #' , 'q7' : '# ##' , 'q8' : ' ####' , 'q9' : '  #' , 'r1' : ' ### ' , 'r2' : '#  #' , 'r3' : '#  #' , 'r4' : '#  #' , 'r5' : '#### ' , 'r6' : '##  ' , 'r7' : '# # ' , 'r8' : '# # ' , 'r9' : '#  #' , 's1' : ' ### ' , 's2' : '#  #' , 's3' : '#  ' , 's4' : '#  ' , 's5' : ' ### ' , 's6' : '  #' , 's7' : '  #' , 's8' : '#  #' , 's9' : ' ### ' , 'ş1' : ' ### ' , 'ş2' : '#  #' , 'ş3' : '#  ' , 'ş4' : ' ### ' , 'ş5' : '  #' , 'ş6' : '  #' , 'ş7' : '#  #' , 'ş8' : ' ### ' , 'ş9' : ' # ' , 't1' : '#####' , 't2' : ' # ' , 't3' : ' # ' , 't4' : ' # ' , 't5' : ' # ' , 't6' : ' # ' , 't7' : ' # ' , 't8' : ' # ' , 't9' : ' # ' , 'u1' : '#  #' , 'u2' : '#  #' , 'u3' : '#  #' , 'u4' : '#  #' , 'u5' : '#  #' , 'u6' : '#  #' , 'u7' : '#  #' , 'u8' : '#  #' , 'u9' : ' ### ' , 'ü1' : ' # # ' , 'ü2' : '   ' , 'ü3' : '#  #' , 'ü4' : '#  #' , 'ü5' : '#  #' , 'ü6' : '#  #' , 'ü7' : '#  #' , 'ü8' : '#  #' , 'ü9' : ' ### ' , 'v1' : '#  #' , 'v2' : '#  #' , 'v3' : '#  #' , 'v4' : '#  #' , 'v5' : '#  #' , 'v6' : '#  #' , 'v7' : '#  #' , 'v8' : ' # # ' , 'v9' : ' # ' , 'w1' : '#  #' , 'w2' : '#  #' , 'w3' : '# # #' , 'w4' : '# # #' , 'w5' : '# # #' , 'w6' : '# # #' , 'w7' : '# # #' , 'w8' : '# # #' , 'w9' : ' # # ' , 'x1' : '   ' , 'x2' : '#  #' , 'x3' : ' # # ' , 'x4' : ' # ' , 'x5' : ' # ' , 'x6' : ' # ' , 'x7' : ' # # ' , 'x8' : '#  #' , 'x9' : '   ' , 'y1' : '#  #' , 'y2' : '#  #' , 'y3' : '#  #' , 'y4' : ' # # ' , 'y5' : ' # ' , 'y6' : ' # ' , 'y7' : ' # ' , 'y8' : ' # ' , 'y9' : ' # ' , 'z1' : '#####' , 'z2' : '  #' , 'z3' : '  # ' , 'z4' : '  # ' , 'z5' : ' # ' , 'z6' : ' #  ' , 'z7' : ' #  ' , 'z8' : '#  ' , 'z9' : '#####'}

sonuc = ""
girdi = input("Metni yazın: ").lower()

for i in range(1, 10): 
  for harf in girdi:
    sonuc += alfabe[harf + str(i)] + "  "
  sonuc += "\n"

print(sonuc)
4 Beğeni

pyfiglet · PyPI böyle bir kütüphane var. İstersen buna da bakabilirsin

1 Beğeni

Çok Teşekkür ederim,
Benim için Oldukça faydalı bir paylaşım.
Paylaştığınız bağlantıdaki modülün web sitesinde bir çok font mevcut ve hepsi indirilip kullanılmaya hazır.
Tekrar teşekkür ederim.

İlgilenenler olursa, örnek yazıtipleri ve Yzıtipi veri tabanı bağlantılarını aşağıya ekliyorum
http://www.figlet.org/examples.html
http://www.figlet.org/fontdb.cgi

2 Beğeni

Herkese Merhaba,
www.figlet.org sitesindeki yazıtiplerini kullanacak şekilde yeni kod yazdım.
kodları hem aşağıda hem de GitHub adresimde paylaşıyorum.
Kodları, 10 yazıtipi üzerinde denedim ve istediğim sonucu elde ettim. (“standard” isimli yazıtipi dosyasında, bazı satırlara elle müdahale edip silmem gerekti. kullandığım yazıtipi dosyalarını da GitHub adresimde “fonts” klasöründe bulabilirsiniz.)

Acemi bir python kullanıcısı olduğum için, kodlarda geliştirmem/düzeltmem gereken yerler olacağının bilincindeyim.

Kodları denemek, ya da incelemek isteyenler için aşağıya ekliyorum.
İlgili konuya ait GitHub adresi: GitHub - mhalil/dijital_metin: http://www.figlet.org/ adresinde paylaşılan yazıtipi dosyalarını kullanarak benzer çıktılar üreten python kodu.

# Yazıtipi İsimlerini Gösteren Bir Seçim Menüsü oluşturuldu.
print("""
Kullanılabilir Yazıtipleri;
**************************
 1. Banner3     6. Isometric2
 2. Colossal     7. Isometric3
 3. Doh       8. Isometric4
 4. Epic       9. Standard
 5. Isometric1   10. Univers

 Q. ÇIKIŞ
""")

def ky():                      # Yazıtipini oluşturan karakterlerin yuksekligi (her karakterin kaç satırdan oluştuğunu) hesaplayan fonksiyon.
  yukseklik = 0                  # Karakter Yüksekliği (satır sayısı) 
     
  with open (yazitipi_yolu , "r", encoding="utf-8") as dosya:
    liste = dosya.readlines()          # Yazıtipi dosyasını oku, Listele.
    
    for oge in liste:              # harf yüksekliği hesaplanıyor.
      if (oge[-3:] == "@@\n"):        # ekseriyetle satır sonları @ ile, karakter sonları (sınırları) @@ ile bitiriliyor. Zaman zaman @ yerine # kullanıldığı da oluyor.
        break                # harf yüksekliğinin sınırı ile karşılaşınca işlemi durdur.

      elif ((oge[-2:] == "@\n") or (oge[-3:] == "$@\n") or (oge == "\x7f\x7f\x7f\x7f\x7f@\n")):    # satırın tamamına, son 2 ve 3 karakterilerine bakarak karakter yüksekliği sonlanmış mı? kontrol et.
        yukseklik += 1           # karakter yüksekliği sonlanmamışsa (sınırlanmamışsa) yükseklik değerini bir artır.
         
  return (yukseklik+1)              # Yazıtipinin karakter yüksekliğini fonksiyona değer olarak ata.

def listele():                   # Belirtilen yazitipi dosyasındaki "@\n" ve "@@\n" karakterlerini silerek liste oluştur.
  alfabe_kodlari = list()

  with open (yazitipi_yolu , "r", encoding="utf-8") as dosya:
    liste = dosya.readlines()
    for i in liste:
      if (i[-2:] != "@\n"):
        if ( (i[-2:] == "#\n") and (i[-3:] != "##\n")):   # sonu @ ile bitmeyen karakterlerde ekseriyetle @ yerine # kullanılıyor. "doh" yazitipinde @ işareti, aynı karakterden oluşturulduğu için bitiş parametresi # ile belirtilmiş.
          alfabe_kodlari.append(i[:-2])

        elif (i[-3:] == "##\n"):
          alfabe_kodlari.append(i[:-3])

      else:
        if ( (i[-2:] == "@\n") and (i[-3:] != "@@\n")):   
          alfabe_kodlari.append(i[:-2])
        
        elif (i[-3:] == "@@\n"):
          alfabe_kodlari.append(i[:-3])
         
  return alfabe_kodlari              # Alfabeyi oluşturan kodlara ait listeyi, fonksiyona değer olarak ata.

def alfabe_sozluk():
  karakterler = """ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ÂÖÜâöüβ""" # Yazıtipi dosyalarında bulunan sıralı karakter bilgisi.
  karakterler_standard = """ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ÂÖÜâöüβ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſˇ˘˙˛˝""" # "STANDARD" isimli Yazıtipi dosyasında bulunan sıralı karakter bilgisi.
  
  krt_yuk = ky()                 # Karakter YÜksekliği değerini ky() fonksiyonun çalıştırarak hesapla ve krt_yuk değişkenine ata.
  alfabe_kod = listele()             # Alfabeye ait kodları listele() fonksiyonun çalıştırarak hesapla ve alfabe_kod değişkenine ata.
  alfabe_key = list()               # alfabe_key isimi boş bir liste oluştur.
  alfabe = dict()                 # alfabe isimi boş bir sözlük yapısı oluştur.
  
  if secim == "9":
    for k in karakterler_standard:       # Karakterlere sayı numarası eklenip alfabe_key listesine kaydeden döngü yapısı.
      for l in range(1,krt_yuk+1):      # Sayılar 1'den başlayarak karakter (satır) yüksekliğine kadar devam edecek.
        alfabe_key.append(k+str(l))     # listeye ekle. Ör: A1, A2, A3, ..., z1, z2, z3...vb
  else:    
    for k in karakterler:            # Karakterlere sayı numarası eklenip alfabe_key listesine kaydeden döngü yapısı.
      for l in range(1,krt_yuk+1):      # Sayılar 1'den başlayarak karakter (satır) yüksekliğine kadar devam edecek.
        alfabe_key.append(k+str(l))     # listeye ekle. Ör: A1, A2, A3, ..., z1, z2, z3...vb

  for i in range(len(alfabe_kod)):        # alfabe_kod listesindeki öğeleri, alfabe_key listesindek öğelerle sırasına uygun olarak eşleştirip alfabe isimli sözlüğe ekleyen döngü yapısı. Ör: {'a1' : '## # #' }
    alfabe[alfabe_key[i]] = alfabe_kod[i]

  return alfabe                  # Oluşturulan alfabe isimli sözlüğü fonksiyona değer olarak ata.

def sonuc():                    # Kullanıcıdan Yazitipi menüsünden seçim yapmasını ve bir metin yazmasını isteyen; Yazılan metni, seçilen yazıtipi kodlarına çevirerek ekrana yazdıran fonksiyon.

  yuk = ky()                 # ky() fonksiyonunu çalıştırarak, karakter (satır) yüksekliğini hesaplaya ve yuk isimli değişkene ata.
  sozluk = alfabe_sozluk()          # alfabe_sozluk() fonksiyonunu çalıştır ve sozluk isimli değişkene ata.                    
  girdi = input("Metni yazın: ")       # Kullanıcıdan bir metin girmesini iste.
  sonuc = ""                 # sonuc isimli boş bir string oluştur.
  
  if secim != "9":              # "standard" isimli yazıtiplerinde daha az sayıda karakter var, eğer o yazıtipleri seçilirse Türkçe karakterler yerine diğer karakterleri kullan.
    turkce_karakterler = {"ç" : "c", "Ç" : "C", "ğ" : "g", "Ğ" : "G", "ı" : "i", "İ" : "I", "ş" : "s", "Ş" : "S"}    # hangi harfe yerine hangi hrf kullanılacak, onu belirle.

    for i in range(1, yuk+1):        # Kullanıcının yazdığı metni sozluk yapısından sorgulayarak her karaktere karşılık gelen kodları sonuc isimli stringe ekleyen döngü yapısı.
      for harf in girdi:
        if harf in turkce_karakterler.keys():  # Girdi içerisinde Türkçe karakter varsa, kod hata vermesin alfabede ona yakın karakteri kullansın. Ör: ş yerine s, Ğ yerine G, ...vb
          harf = turkce_karakterler[harf]
        sonuc += sozluk[harf + str(i)] + "  "
      sonuc += "\n"
  
  else:                    # "standart" isimli yazıtipi içerisinden 331 karakter var. Bu durumda, girdide yazılan kelimeleri olduğu gibi (karakterleri değiştirmeden) kullan.
    for i in range(1, yuk+1):        # Kullanıcının yazdığı metni sozluk yapısından sorgulayarak her karaktere karşılık gelen kodları sonuc isimli stringe ekleyen döngü yapısı.
      for harf in girdi:
        sonuc += sozluk[harf + str(i)] + "  "
      sonuc += "\n"

  print(sonuc.replace("$", " "))       # sonuc isimli stringdeki (karakter sonlarındaki) $ karakterini silerek sonucu ekrna yazdır.


# print(yazitipi_sec.keys())

while True:

  secim = input("Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: ") # Kullanıcıdan Menü seçeneklerinden birini seçmesi isteniyor.
  yazitipi_sec = {"1" : "banner3", "2" : "colossal" , "3" : "doh" ,"4" : "epic" , "5" : "isometric1", "6" : "isometric2", "7" : "isometric3" , "8" : "isometric4" , "9" : "standard", "10" : "univers"}            # Seçime karşılık gelen yazıtipini sözlük ile belirle.
  
  if secim == "Q" or secim == "q":
    print(".:: PROGRAM SONLANDI ! ::.")
    break

  elif secim not in yazitipi_sec.keys():
    print("Geçerli bir seçim yapmalısınız!")
  
  else:

    yazitipi = yazitipi_sec[secim]           # Seçilen yazıtipinin adı.
    yazitipi_yolu = "fonts/" + yazitipi + ".flf"    # Yazıtipinin tam yolu.
    
    sonuc()                       # sonuc() fonksiyonunu çalıştır.
ÖRNEK ÇIKTILAR:

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 1
Metni yazın: YazBel
##  ##    ###    ########  ########   ########  ##     
 ## ##    ## ##      ##   ##   ##  ##     ##     
 ####    ##  ##     ##   ##   ##  ##     ##     
  ##    ##   ##    ##    ########   ######   ##     
  ##    #########   ##    ##   ##  ##     ##     
  ##    ##   ##   ##     ##   ##  ##     ##     
  ##    ##   ##  ########  ########   ########  ########  

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 2
Metni yazın: YazBel
Y88b  d88P              888888b.         888  
 Y88b d88P               888 "88b         888  
 Y88o88P               888 .88P         888  
  Y888P    8888b.   88888888  8888888K.   .d88b.   888  
  888      "88b    d88P   888 "Y88b  d8P Y8b  888  
  888    .d888888   d88P   888  888  88888888  888  
  888    888 888   d88P    888  d88P  Y8b.    888  
  888    "Y888888  88888888  8888888P"   "Y8888   888  
                                    
                                   
Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 3
Metni yazın: YazBel
                                                             
                                                             
YYYYYYY    YYYYYYY                      BBBBBBBBBBBBBBBBB               lllllll  
Y:::::Y    Y:::::Y                      B::::::::::::::::B              l:::::l  
Y:::::Y    Y:::::Y                      B::::::BBBBBB:::::B              l:::::l  
Y::::::Y   Y::::::Y                      BB:::::B   B:::::B             l:::::l  
YYY:::::Y  Y:::::YYY   aaaaaaaaaaaaa   zzzzzzzzzzzzzzzzz   B::::B   B:::::B    eeeeeeeeeeee    l::::l  
  Y:::::Y Y:::::Y    a::::::::::::a   z:::::::::::::::z   B::::B   B:::::B   ee::::::::::::ee   l::::l  
  Y:::::Y:::::Y     aaaaaaaaa:::::a  z::::::::::::::z   B::::BBBBBB:::::B   e::::::eeeee:::::ee  l::::l  
   Y:::::::::Y          a::::a  zzzzzzzz::::::z    B:::::::::::::BB   e::::::e   e:::::e  l::::l  
   Y:::::::Y       aaaaaaa:::::a     z::::::z    B::::BBBBBB:::::B  e:::::::eeeee::::::e  l::::l  
    Y:::::Y      aa::::::::::::a     z::::::z     B::::B   B:::::B  e:::::::::::::::::e   l::::l  
    Y:::::Y      a::::aaaa::::::a    z::::::z     B::::B   B:::::B  e::::::eeeeeeeeeee   l::::l  
    Y:::::Y     a::::a  a:::::a    z::::::z      B::::B   B:::::B  e:::::::e        l::::l  
    Y:::::Y     a::::a  a:::::a   z::::::zzzzzzzz  BB:::::BBBBBB::::::B  e::::::::e       l::::::l  
  YYYY:::::YYYY    a:::::aaaa::::::a   z::::::::::::::z  B:::::::::::::::::B   e::::::::eeeeeeee   l::::::l  
  Y:::::::::::Y    a::::::::::aa:::a  z:::::::::::::::z  B::::::::::::::::B    ee:::::::::::::e   l::::::l  
  YYYYYYYYYYYYY     aaaaaaaaaa aaaa  zzzzzzzzzzzzzzzzz  BBBBBBBBBBBBBBBBB     eeeeeeeeeeeeee   llllllll  
                                                             

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 4
Metni yazın: YazBel
       _______   _______   ______   _______   _     
|\   /|  ( ___ )  / ___  )  ( ___ \  ( ____ \  ( \     
( \  / )  | (  ) |  \/  ) |  | (  ) )  | (  \/  | (     
 \ (_) /  | (___) |    /  )  | (__/ /  | (__    | |     
 \  /   | ___ |   /  /  | __ (   | __)   | |     
  ) (   | (  ) |   /  /   | ( \ \  | (     | |     
  | |   | )  ( |  /  (_/\  | )___) )  | (____/\  | (____/\  
  \_/   |/   \|  (_______/  |/ \___/  (_______/  (_______/  
                                    

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 5
Metni yazın: YazBel
   ___       ___       ___       ___       ___       ___  
   |\__\      /\ \      /\ \      /\ \      /\ \      /\__\  
   |:| |     /::\ \      \:\ \     /::\ \     /::\ \     /:/ /  
   |:| |     /:/\:\ \      \:\ \    /:/\:\ \    /:/\:\ \    /:/ /  
   |:|__|__   /::\~\:\ \      \:\ \   /::\~\:\__\   /::\~\:\ \   /:/ /   
   /::::\__\  /:/\:\ \:\__\  _______\:\__\  /:/\:\ \:|__|  /:/\:\ \:\__\  /:/__/   
  /:/~~/~    \/__\:\/:/ /  \::::::::/__/  \:\~\:\/:/ /  \:\~\:\ \/__/  \:\ \   
  /:/ /       \::/ /   \:\~~\~~     \:\ \::/ /   \:\ \:\__\    \:\ \   
  \/__/        /:/ /    \:\ \      \:\/:/ /    \:\ \/__/    \:\ \  
           /:/ /     \:\__\      \::/__/     \:\__\      \:\__\  
           \/__/      \/__/      ~~        \/__/      \/__/  

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 6
Metni yazın: YazBel
           ___       ___                ___             
          /\ \      /\__\      _____      /\__\            
   ___     /::\ \     /::| |     /::\ \     /:/ _/_            
   /| |    /:/\:\ \    /:/:| |     /:/\:\ \    /:/ /\__\           
  |:| |    /:/ /::\ \   /:/|:| |__   /:/ /::\__\   /:/ /:/ _/_   ___   ___  
  |:| |   /:/_/:/\:\__\  /:/ |:| /\__\  /:/_/:/\:|__|  /:/_/:/ /\__\  /\ \  /\__\  
 __|:|__|   \:\/:/ \/__/  \/__|:|/:/ /  \:\/:/ /:/ /  \:\/:/ /:/ /  \:\ \ /:/ /  
 /::::\ \    \::/__/       |:/:/ /   \::/_/:/ /   \::/_/:/ /   \:\ /:/ /  
 ~~~~\:\ \    \:\ \       |::/ /    \:\/:/ /    \:\/:/ /    \:\/:/ /   
   \:\__\    \:\__\      |:/ /     \::/ /     \::/ /     \::/ /   
    \/__/    \/__/      |/__/      \/__/      \/__/      \/__/    

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 7
Metni yazın: YazBel
           ___       ___                ___             
   ___      / /\      / /\      _____      / /\            
   /__/|     / /::\     / /::|     / /::\     / /:/_            
  | |:|    / /:/\:\    / /:/:|     / /:/\:\    / /:/ /\    ___   ___  
  | |:|    / /:/~/::\   / /:/|:|__   / /:/~/::\   / /:/ /:/_   /__/\  / /\  
 __|__|:|   /__/:/ /:/\:\  /__/:/ |:| /\  /__/:/ /:/\:|  /__/:/ /:/ /\  \ \:\ / /:/  
 /__/::::\   \ \:\/:/__\/  \__\/ |:|/:/  \ \:\/:/~/:/  \ \:\/:/ /:/   \ \:\ /:/  
  ~\~~\:\   \ \::/       | |:/:/   \ \::/ /:/   \ \::/ /:/    \ \:\/:/   
   \ \:\   \ \:\       | |::/    \ \:\/:/    \ \:\/:/     \ \::/   
    \__\/    \ \:\      | |:/     \ \::/     \ \::/      \__\/    
          \__\/      |__|/      \__\/      \__\/            

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 8
Metni yazın: YazBel
            ___       ___       ___       ___       ___  
   __       / /\      /__/\      / /\      / /\      / /\  
   | |\      / /::\      \ \:\     / /::\     / /::\     / /:/  
   | |:|     / /:/\:\      \ \:\    / /:/\:\    / /:/\:\    / /:/  
   | |:|    / /::\ \:\      \ \:\   / /::\ \:\   / /::\ \:\   / /:/   
   |__|:|__   /__/:/\:\_\:\   ______\__\:\  /__/:/\:\_\:|  /__/:/\:\ \:\  /__/:/   
   / /::::\  \__\/ \:\/:/  \ \::::::::/  \ \:\ \:\/:/  \ \:\ \:\_\/  \ \:\   
  / /:/~~~~     \__\::/   \ \:\~~~~~   \ \:\_\::/   \ \:\ \:\    \ \:\   
  /__/:/       / /:/    \ \:\      \ \:\/:/    \ \:\_\/    \ \:\  
  \__\/       /__/:/     \ \:\      \__\::/     \ \:\      \ \:\  
           \__\/      \__\/        ~~      \__\/      \__\/  

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 9
Metni yazın: YazBel
 __  __             ____         _  
 \ \ / /   __ _   ____  | __ )    ___   | |  
 \ V /   / _` |  |_ /  | _ \   / _ \  | |  
  | |   | (_| |   / /   | |_) |  | __/  | |  
  |_|    \__,_|  /___|  |____/   \___|  |_|  
                              

Kullanmak İstediğiniz Yazıtipine Ait Sıra Numarasını Yazın: 10
Metni yazın: YazBel
                                          
8b    d8                 88888888ba           88   
 Y8,  ,8P                  88   "8b          88   
 Y8, ,8P                  88   ,8P          88   
  "8aa8"    ,adPPYYba,   888888888   88aaaaaa8P'   ,adPPYba,   88   
  `88'     ""   `Y8     a8P"   88""""""8b,   a8P_____88   88   
   88     ,adPPPPP88    ,d8P'    88   `8b   8PP"""""""   88   
   88     88,  ,88   ,d8"     88   a8P   "8b,  ,aa   88   
   88     `"8bbdP"Y8   888888888   88888888P"    `"Ybbd8"'   88

3 Beğeni

Güzel olmuş, eline sağlık.

Teşekkür ederim.
Beğenmenize sevindim

TKInter ile uygulamayı grafiksel arabirimli hale getirdim, paylaşmayı unutmuşum.
Arabirim_v3_2

Kodlara, aşağıdaki GitHub adresinden erişebilirsiniz.

1 Beğeni