Mühim soru bot yapmaya çalışıyorum ama takıldım

#/usr/bin/env Python

#-*-coding:utf-8-*-

from selenium import webdriver

from selenium.webdriver.common.by import By

from selenium.webdriver.common.keys import Keys

from selenium.webdriver.support.ui import Select

from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException

from selenium.common.exceptions import NoAlertPresentException

from selenium.common.exceptions import TimeoutException

from selenium.common.exceptions import WebDriverException as WDE

from selenium.common.exceptions import InvalidArgumentException

from selenium.webdriver.firefox.options import Options

from threading import Thread

from io import open

import time

import datetime

from datetime import date

import os

import sys

#reload(sys)

#sys.setdefaultencoding("utf-8")

from tkinter import *

import requests

from bs4 import BeautifulSoup

from random import choice

from random import randint

import win32gui

import win32console

window = win32console.GetConsoleWindow()

win32gui.ShowWindow(window,0)

#def GetProxy():

#url = 'https://free-proxy-list.net/'

#r = requests.get(url)

#soup = BeautifulSoup(r.content,'html5lib')

#return choice(list(map(lambda x: x[0]+':'+x[1],list(zip(list(map(lambda x: x.text, soup.find_all('td')[::8])),(map(lambda x: x.text, soup.find_all('td')[1::8])))))))

def GetProxy():

  url = 'https://free-proxy-list.net/'

  r = requests.get(url)

  soup = BeautifulSoup(r.content, 'html.parser')

  

  div = soup.find('div', class_='table-responsive')

  tbody = div.find("tbody")

  proxies = tbody.find_all("tr")

  proxy = proxies[randint(0, len(proxies)-1)]

  

  proxy_ip = proxy.find_all("td")[0].get_text()

  proxy_port = proxy.find_all("td")[1].get_text()

  return proxy_ip + ":" + proxy_port

def ana2(tekrars,linkds,proxytekrar,linkadet):

  while True:

    pencere = Tk()

    pencere.title("BCVC BOT")

    l = Label(pencere)

    l.config(text=u"Deneme Sayısı : ")

    l.grid(row=0,column=0)

    ##global l1

    l1 = Label(pencere)

    l1.config(text=u"")

    l1.grid(row=0,column=1)

    l = Label(pencere)

    l.config(text=u"Denen Link Adresi : ")

    l.grid(row=1,column=0)

    ##global l2

    l2 = Label(pencere)

    l2.config(text=u"")

    l2.grid(row=1,column=1)

    l = Label(pencere)

    l.config(text=u"Link Başı Denen Proxy Adedi : ")

    l.grid(row=2,column=0)

    ##global l3

    l3 = Label(pencere)

    l3.config(text=u"")

    l3.grid(row=2,column=1)

    l = Label(pencere)

    l.config(text=u"Şuan Denen Proxy Adresi : ")

    l.grid(row=3,column=0)

    ##global l4

    l4 = Label(pencere)

    l4.config(text=u"")

    l4.grid(row=3,column=1)

    l = Label(pencere)

    l.config(text=u"Sonuç : ")

    l.grid(row=4,column=0)

    ##global sonuc

    sonuc = Label(pencere)

    sonuc.config(text=u"")

    sonuc.grid(row=4,column=1)

    linka = int(linkadet)

    tekrar = int(tekrars)

    for tekrars1 in range(tekrar):

      links = linkds

      filehandle = open('%s.txt' % links, 'r')

      link = [current_place.rstrip() for current_place in filehandle.readlines()]

      url = link[randint(0, linka)]

      l1.config(text=u"" + str(tekrars1))

      pencere.update()

      tekrar3 = int(proxytekrar)

      for i in range(1,tekrar3):

        proxy = GetProxy()

        l3.config(text=u"" + str(i))

        pencere.update()

        firefox_capabilities = webdriver.DesiredCapabilities.FIREFOX

        firefox_capabilities['marionette'] = True

        firefox_capabilities['proxy'] = {

          "proxyType": "MANUAL",

          "httpProxy": proxy,

          "sslProxy": proxy

        }

        options = Options()

        options.headless = True

        driver = webdriver.Firefox(capabilities=firefox_capabilities,options=options)

              

        try:

          l4.config(text=u"" + proxy)

          l2.config(text=u"" + url)

          pencere.update()

          driver.get("%s" % url)

          button = driver.find_element_by_xpath('//*[@id="getLink"]')

          time.sleep(7)

          button.click()

          driver.quit()

          sonuc.config(text=u"" + proxy + " : ~~ BAŞARILI OLDU! ~~")

          pencere.update()

        except:

          driver.quit()

          sonuc.config(text=u"" + proxy + " : ~~ BAŞARISIZ OLDU! ~~")

          pencere.update()

          continue

                  

    pencere.mainloop()

def threadingana():

  global tekrar

  global linkd

  global tekrar2

  global proxytekrar

  global linkadet

  tekrars = tekrar.get()

  linkds = linkd.get()

  tekrar2 = int(tekrar2.get())

  for tekrars1 in range(1,tekrar2):

    thread = Thread(target = ana2, args = (tekrars,linkds,proxytekrar,linkadet))

    thread.start()

    

def ana():

  pencere = Tk()

  pencere.title("BCVC BOT")

  l = Label(pencere)

  l.config(text=u"Kaç Defa Proxy Denesin : ")

  l.grid(row=0,column=0)

  global tekrar

  tekrar = Entry(pencere)

  tekrar.grid(row=0,column=1)

  l = Label(pencere)

  l.config(text=u"Denenecek Linklerin Dosyasını Yazınız : ")

  l.grid(row=1,column=0)

  global linkd

  linkd = Entry(pencere)

  linkd.grid(row=1,column=1)

  l = Label(pencere)

  l.config(text=u"Kaç Defa Pençere Açılsın ? : ")

  l.grid(row=2,column=0)

  global tekrar2

  tekrar2 = Entry(pencere)

  tekrar2.grid(row=2,column=1)

  l = Label(pencere)

  l.config(text=u"Link Başı Kaç Defa Proxy Denesin ? : ")

  l.grid(row=3,column=0)

  global proxytekrar

  proxytekrar = Entry(pencere)

  proxytekrar.grid(row=3,column=1)

  l = Label(pencere)

  l.config(text=u"Link Dosyasında Kaç Adet Linkiniz Var ? : ")

  l.grid(row=4,column=0)

  global linkadet

  linkadet = Entry(pencere)

  linkadet.grid(row=4,column=1)

  b1 =Button(pencere,text=u"BOTU BAŞLAT",command=threadingana)

  b1.grid(row=5,column=1)

  pencere.mainloop()

ana()

bu kodda 195. satırda parantez hatası verip duruyor çözemedim nerede yanlış yaptım acaba?

Bende vermiyor, “BCVC BOT” diye bir pencere cikariyor.

Parantez hatasi nedir ki?

veriyor 195.satırda ) işareti var diyor bazı ince hatalar var ama düzeltemedim

oradamısınız efendim?

çözebilecek arkadaş var mı?

 1. satır bu:
for i in range(1,tekrar3):

Kodu çalıştırınca ben de herhangi bir SyntaxError almadım.

Parantez hatası ne sahiden?

Evet, buradayiz. Bir de uzerine kisisel mesaj atmana gerek yok.

Neyi?

bunun için konu açılır mı ya :smile:
bence iyi incele kodu

syntax hatasının yanındaki açıklamadan çıkarmış sorunun sebebini galiba :slight_smile:

Bir şey çıkarmadan önce hatanın kendisini bizle olduğu gibi paylaşması lazım.

1 Beğeni