NameError hatası

Burada dosyayı tekrar açın ve yazma işleminizi burada yapın.

with open("file.txt", "kip") as ds:
  ds.write("Satir")

“kip” sadece bir anahtar kelimeydi :smiley:
Amacınıza uygun olan kipi seçip oraya yazmanız gerekiyor.
Mesela “w” kipi gibi. “a” kipi gibi …

Mesela burada “a” demişsiniz

yani düzeltilmiş hali şu oluyor tam olarak:

def menu() :
  print("** MENU **")
  print("1-Kaydet")
  print("2-Lİstele")
  print("3-Düzenle")
  print("4-Sil")
  print("5-Sırala")
  print("6-İstatistik")
  print("7-Çıkış")
  secim = int(input("Seçiminiz: "))
  return secim


def kaydet():
  dv = True
  while dv:
    with open("Veriler.txt", "a") as ds:
      print("** Kaydet **")

numara = input("Numara:")
isim = input("İsim:")
ders = input("Ders:")
vize = input("Vize:")
final = input("Final:")
satir = "{:4}\t{:15}\t{:15}\t{:5}\t{:5}\n".format(numara, isim, ders, vize, final)
with open("Veriler.txt", "a") as ds:
    ds.write("satir")
sec = input("Yeni Kayıt? (E/H)")
if sec.lower() == 'E':
  dv = True
else:
  dv = False

devam = True
while devam:
  secim = menu()
  if secim == 1:
    kaydet()
    pass
  elif secim == 2:
    pass
  elif secim == 3:
    pass
  elif secim == 4:
    pass
  elif secim == 5:
    pass
  elif secim == 6:
    pass
  elif secim == 7:
    devam = False

kip olarak "a"yı kullandım. Amacınıza göre değiştirebilirsiniz.