Nerde yanlış yapmışım (if) tkinter?

[Nerde yanlış yapmışım (if) tkinter

import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

pencere = tk.Tk()
pencere.geometry('1540x0')
etiket1 = tk.Label(text='Kullanıcı Adı?')
etiket1.pack()

etiket1 = tk.Label(text='Şifre')
etiket1.pack()

tb_aden1 = tk.Entry()
tb_aden1.place(x=125, y= 125)

tb_aden2 = tk.Entry()
tb_aden2.place(x=125, y= 160)
def giris():
  if (tb_aden1.get() == str("skyfall")) and (tb_aden2.get() == str("12345678")):
    l7['text'] = ("Giriş Başarılı...")
    messagebox.showinfo("Başlık", "Giriş Başarılı")
    print("başarılı")
  else:
    L8['text'] = ("Hatalı Giriş !")
    messagebox.showerror("Hata Başlık", "Hatalı Giriş")

düğme = tk.Button(text='Giriş Yap', command=pencere.destroy)
düğme.pack()


pencere.mainloop()

kodu denemeden cevap vereceğim. Kodları yazarken kendinize bir yazma düzeni getiriniz. Label isimleri entry isimleri buton isimlerini yazarken bir okunurluk oluşturun. değişken isimlerini türkçe yazmamaya özen gösterin(düğme)
şimdi kodunuzda giris fonksiyonunu çağıran bir işlem yok. çağırılsa bile if ve else de yazılı l7 l8 labelleri tanımlı değil.
düğme butonu pencereyi kapatmak işlemi yapıyor.

Nasıl düzeltebilir hocam?

import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

pencere = tk.Tk()
pencere.geometry("400x100")

def giris():
  if username_ent.get() == "skyfall" and password_ent.get() == "12345678":
    messagebox.showinfo("Giriş İşlemi", "giriş Başarılı")

  else:
    messagebox.showerror("Hata Oluştu", "Kullanıcı adı ve/veya şifreniz hatalı")

  # if (tb_aden1.get() == str("skyfall")) and (tb_aden2.get() == str("12345678")):
  #   l7['text'] = ("Giriş Başarılı...")
  #   messagebox.showinfo("Başlık", "Giriş Başarılı")
  #   print("başarılı")
  # else:
  #   L8['text'] = ("Hatalı Giriş !")
  #   messagebox.showerror("Hata Başlık", "Hatalı Giriş")

# etiket1 = tk.Label(text='Kullanıcı Adı?')
# etiket1.pack()
username = tk.Label(pencere, text="Kullanıcı Adı", width=16)
username.grid(row=0, column=0)

# etiket1 = tk.Label(text='Şifre')
# etiket1.pack()
password = tk.Label(pencere, text="Şifre", width=16)
password.grid(row=1, column=0, pady=10)

# tb_aden1 = tk.Entry()
# tb_aden1.place(x=125, y= 125)
username_ent = tk.Entry(pencere, width=30)
username_ent.grid(row=0, column=1)

# tb_aden2 = tk.Entry()
# tb_aden2.place(x=125, y= 160)
password_ent = tk.Entry(pencere, width=30)
password_ent.grid(row=1, column=1)

# düğme = tk.Button(text='Giriş Yap', command=pencere.destroy)
# düğme.pack()
login = tk.Button(pencere, text="Giriş Yap", cursor="hand2", command=giris)
login.grid(row=2, column=0, columnspan=2, sticky="nsew")

pencere.mainloop()

Değişken isimlendirmesinde türkçe isim vermeyin dedim ama açıklamak lazım. username yerine kullanici_adi, password yerine sifre yazabilirsiniz sorun olmaz ama kullanıcı_adı, şifre gibi İıÜüĞğÇ窺Öö gibi karakterleri kullanmayın, kullandığım pycharmda hemen bunları sorunmuş gibi işaretliyor…

teşekkürler hocam peki messageboxa nasıl command atayabiliriz.

Yani örnek vericek olursam

  if (tb_aden1.get() == str("skyfall") and tb_aden2.get() == str("12345678")):
    messagebox.showinfo("Başlık", "Giriş Başarılı",) #buraya nasıl command ekleyebiliriz bastığımızda pencereyi kapatması için

Tamam a bastığınızda pencere kapanmıyormu anlamadım dediğinizi

evet Giriş başarılı diyince sayfanın kapanmasını istiyorum

Giriş başarılı dediğinde giriş başarılı bildirimimi kapansın yoksa ana penceremi

ana pencere yeni pencereye geçişi sağlamak için

pencere.destroy() ekleyebilirsiniz giriş başarılı mesajının altına

Teşşekürler hocam yardımınız için :slight_smile:

tam ekran giriş sayfası yapmak istiyorsun madem fontları ve renkleri ekledim. diğer türlü ekranda yazılar çok küçük gözükecekti.

import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

pencere = tk.Tk()
pencere.state("zoomed")
pencere.config(bg="#778899")

def giris():
  if username_ent.get() == "skyfall" and password_ent.get() == "12345678":
    messagebox.showinfo("Giriş İşlemi", "giriş Başarılı")

  else:
    messagebox.showerror("Hata Oluştu", "Kullanıcı adı ve şifreniz hatalı")

space_label = tk.Label(pencere, text="", bg="#778899")
space_label.pack(pady=50)

username = tk.Label(pencere, text="Kullanıcı Adı", font=("Arial", 50, "bold"), bg="#778899")
username.pack()
username_ent = tk.Entry(pencere, font=("Arial", 50, "bold"), width=20)
username_ent.pack()

password = tk.Label(pencere, text="Şifre", font=("Arial", 50, "bold"), bg="#778899")
password.pack()
password_ent = tk.Entry(pencere, font=("Arial", 50, "bold"), width=20)
password_ent.pack()

login = tk.Button(pencere, text="Giriş Yap", cursor="hand2",
         font=("Arial", 50, "bold"), bg="#1c1c1c", fg="white", command=giris, width=18)
login.pack(pady=20)

pencere.mainloop()

bg olanlar arkaplan, zemin rengi
fg olanlar yazı rengi.

1 Beğeni