Numpy txt Dosyası

Bir çalışma yapıyorum ve numpy’da kaydedilmiş bir txt dosyam var bunun üzerine eklemek istediğim başka yazılar var fakat eklediğimde np.savetxt ile Üzerine yazıyor ben eklemek istiyorum bunun nasıl mümkün kılabilirim.

Hallettim teşekkür ederim