Numpy txt Dosyası

#1

Bir çalışma yapıyorum ve numpy’da kaydedilmiş bir txt dosyam var bunun üzerine eklemek istediğim başka yazılar var fakat eklediğimde np.savetxt ile Üzerine yazıyor ben eklemek istiyorum bunun nasıl mümkün kılabilirim.

#2

Hallettim teşekkür ederim