Object miraslı class

Kusura bakmayın. Metodları karıştırmışım. Bu dediğim işi yapan fill metodu. blit metodu ise bir surface’in üzerine belli bir koordinata başka bir surface’i çizmemizi sağlıyor. Siz ekranı içeren surface nesnesine kendi surface’lerinizi nasıl yansıtıyorsunuz? Büyük ihtimalle bu metodu kullanmışsınızdır.

Buradaki kodunuzda kullanmışsınız zaten: