Pencerenin genişliğini öğrenme

Pencerenin genişliğini öğrenmek için hangi metot kullanılıyor?

Buldum winfo_geometry fonksiyonu ile öğrenebiliyoruz.