Pencerenin genişliğini öğrenme


#1

Pencerenin genişliğini öğrenmek için hangi metot kullanılıyor?


#2

Buldum winfo_geometry fonksiyonu ile öğrenebiliyoruz.