Phyton diğer komuta geçme

Komut çalışıyor kordinat işlemini yapıyor bir sonraki satıra işlem yapmıyor bir sonraki satıra geçip belli bir süre içerisinde durucak tekrardan en başa dönücek bunu sürekli tekrarlicak

import pyautogui
import mouse
import time
import keyboard

def mousetekrarlama():

time.sleep(5)
pyautogui.mouseDown(25, 410, button='left')
pyautogui.mouseUp(25, 410, button='left')
time.sleep(0.8)
pyautogui.mouseDown(1253, 115, button='left')
pyautogui.mouseUp(1253, 115, button='left')
time.sleep(0.8)
pyautogui.mouseDown(1240, 286, button='left')
pyautogui.mouseUp(1240, 286, button='left')
pyautogui.mouseDown(1240, 286, button='left')
pyautogui.mouseUp(1240, 286, button='left')
time.sleep(0.8)
pyautogui.mouseDown(612, 441, button='left')
pyautogui.mouseUp(612, 441, button='left')
time.sleep(0.8)

return "tekrarla"

while mousetekrarlama() == “tekrarla”:
mousetekrarlama()

Komut çalışıyor kordinat işlemini yapıyor bir sonraki satıra işlem yapmıyor bir sonraki satıra geçip belli bir süre içerisinde durucak tekrardan en başa dönücek


def keyboardtekrarlama():

 keyboard.press('1')
 time.sleep(0.0111111)
 keyboard.release('1')
 time.sleep(0.0111111)
 keyboard.press('2')
 time.sleep(0.0111111)
 keyboard.release('2')
 time.sleep(0.0111111)
 keyboard.press('2')
 time.sleep(0.0111111)
 keyboard.release('2')
 time.sleep(0.0111111)
 keyboard.press('2')
 time.sleep(0.0111111)
 keyboard.release('2')
 time.sleep(0.0111111)
 return "tekrarla"
 time.sleep(5)

while keyboardtekrarlama() == “tekrarla”:
keyboardtekrarlama()

kodu düzgün at sorunu da anlaşılır yaz.