Program kullanıcı girdisine karşı yazılan if'in içerisine girmiyor

1.komutda yapılacaklar
Eklenecek kitap adını giriniz:
Bitirelim mi(E/H): //E denirse ana menüye geri dönülecek, H denirse program “Eklenecek kitap adını giriniz:” kısmına geri döner.

benim yaptığım kod=
kütüphane=[]
for kitap in range(1,100):
print(“ANA MENÜ\n1-Kitap ekleme\n2-Kitap silme\n3-listeleme\n4_çıkış”)
secim=input("seçim yapınız: ")
if secim==1:
kitap=input("eklencek kiatp adı giriniz: ")
kütüphane.append(kitap)
print(kütüphane)
secim2=input("Bitirelim mi(E/H): //E denirse ana menüye geri dönülecek, H denirse program Eklenecek kitap adını giriniz: kısmına geri döner: ")
if secim2==“E”:
continue
elif secim2==“H”:
break

Merhaba, input fonksiyonu geriye string döndürüyor integer değil, dolayısıyla sizin de karşılaştırmayı if secim == "1" şeklinde tırnak işaretleriyle yapmanız gerekir; "1" bir string’dir, 1 ise integer. Bir de kodunuzu paylaşmak adına şurayı ziyaret edebilirsiniz.

1 Beğeni

Çok teşekkür ederim(gözden kaçmış)

1 Beğeni