Program oluşturduğu dosyayı bulamıyor?

Kod şu:

import time
izinlikarakterler = ('1', '2', '3', '4')

not1adi = str(input('+ Oluṣturulacak nota isim verin.\n- '))
time.sleep(0.50)
not1bilgi = print('\n+ Notu doldurun.\n')
print('-' * 30, '\n', sep = '')
not1icerigi = str(input( ))
print('\n', '-' * 30, '\n', sep = '')

somut1notadi = open(f'{not1adi}.txt', 'w')
somut1notadi.write(not1icerigi)
somut1notadi.close()
time.sleep(1)
print('+ Dosya kaydedildi.', end = '\n\n')

while True:
	anaMenu = str(input('''
| Yapacağınız eylemin kısayolunu seçin.

1 = Yeni bir not oluştur.
2 = Yazılmış notları oku.
3 = Çıkış yap.\n\n- '''))
	if anaMenu not in izinlikarakterler:
		time.sleep(0.50)
		print('\n\nHATA: Belirtilen eylem kısayollarından başka karakterler yazmamalısınız.', end = '\n\n')
		time.sleep(3.75)
	if anaMenu == '1':
		time.sleep(0.50)
		not2adi = str(input('\n+ Notu isimlendirin.\n- '))
		time.sleep(0.75)
		not2bilgi = print('\n+ İçerik girin.\n')
		print('-' * 30, '\n', sep = '')
		not2icerigi = str(input( ))
		print('\n', '-' * 30, '\n', sep = '')
		
		somut2notadi = open(f'{not2adi}.txt', 'w')
		somut2notadi.write(not1icerigi)
		somut2notadi.close()
		time.sleep(1)
		print('+ Dosya kaydedildi.\n')
	if anaMenu == '2':
		notAcici = str(input('\n+ Açacağınız notun ismini yazın.\n- '))
		if notAcici == not1adi:
			time.sleep(0.50)
			acilan1notu = open(f'{somut1notadi}.txt')
			time.sleep(0.75)
			print('-' * 30, '\n', sep = '')
			print(acilan1notu.read())
			print('\n', '-' * 30, '\n', sep = '')
	if anaMenu == '3':
		print('\n+ Lütfen bekleyin...')
		time.sleep(2.50)
		quit()		

Hata ve açıklaması :

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: "<_io.TextIOWrapper name='1111. txt' mode='w' encoding='UTF-8 '>. txt" finished]

Klasörde oluşturduğu dosya durduğu halde bulunamadı hatası veriyor.

Bunu ekrana yazdırıp ne olduğunu görün.