Pygame oyun daim işlemiyor

Arkadaşlar pygame’i öğrnemeye çalışıyorum ve şu kodlarda şöyle bir sorun çıkıyor: Ben mousemi hareket ettirdiğim sürece top hareket ediyor. Hiç hareket ettirmezsem öylece duruyor. Bunu nasıl düzeltirim?

import pygame
from pygame.locals import *
import os

class Game():

  def __init__(self):

    self.oyun()

  def oyun(self):

    size = 1600, 800
    width, height = size

    pygame.init()
    screen = pygame.display.set_mode(size) 
    işleme = True #işleme doğru olsun dedik

    grey = (127, 127, 127) 
    red = (255, 0, 0)
    background = grey

    pygame.display.set_caption("Oyun Denemesi") 

    speed = [1, 1]
    ball = pygame.image.load(os.path.abspath("C:/Users/pc/Desktop/kamer/Program_Denemeleri/top.jpg"))
    rect = ball.get_rect()
  
    while işleme:

      pygame.display.update()

      for event in pygame.event.get():

        rect = rect.move(speed)
        screen.fill(grey)
        pygame.draw.rect(screen, red, rect)
        screen.blit(ball, rect)  
        print("a")  
        print("b")
          
        if event.type == pygame.QUIT: # Eğer "x" işaretine basılır ise...

          işleme = False

        if rect.left < 0 or rect.right > width:
          
          speed[0] = -speed[0]

        if rect.top < 0 or rect.bottom > height:

          speed[1] = -speed[1]

    pygame.quit()
    quit()

oyun = Game()
oyun

Pyglet daha olgun, onu kullanmanızı tavsiye ederim.

2 Beğeni

Teşekkürler, bakacağım.

1 Beğeni