Pyinstaller, AttributeError: module 'enum' has no attribute 'IntFlag'

pyinstaller kuruluydu ve çalışıyordu başka bir tool denerken başka bir sürümü yüklendi şimdi ise yüklemeye çalıştığımda hata alıyorum

Collecting https://github.com/pyinstaller/pyinstaller/archive/develop.tar.gz
 WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ConnectTimeoutError(<pip._vendor.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x04051F28>, 'Connection to github.com timed out. (connect timeout=15)')': /pyinstaller/pyinstaller/archive/develop.tar.gz
 WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ConnectTimeoutError(<pip._vendor.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x04051EE0>, 'Connection to github.com timed out. (connect timeout=15)')': /pyinstaller/pyinstaller/archive/develop.tar.gz
 Using cached https://github.com/pyinstaller/pyinstaller/archive/develop.tar.gz (3.5 MB)
 Installing build dependencies ... error
 ERROR: Command errored out with exit status 1:
  command: 'c:\users\python\python.exe' 'c:\users\python\lib\site-packages\pip' install --ignore-installed --no-user --prefix 'C:\Users\cagla\AppData\Local\Temp\pip-build-env-mwgi2izr\overlay' --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.8.0' wheel
    cwd: None
 Complete output (14 lines):
 Traceback (most recent call last):
  File "c:\users\python\lib\runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
   return _run_code(code, main_globals, None,
  File "c:\users\python\lib\runpy.py", line 86, in _run_code
   exec(code, run_globals)
  File "c:\users\python\lib\site-packages\pip\__main__.py", line 23, in <module>
   from pip._internal.cli.main import main as _main # isort:skip # noqa
  File "c:\users\python\lib\site-packages\pip\_internal\cli\main.py", line 5, in <module>
   import locale
  File "c:\users\python\lib\locale.py", line 16, in <module>
   import re
  File "c:\users\python\lib\re.py", line 143, in <module>
   class RegexFlag(enum.IntFlag):
 AttributeError: module 'enum' has no attribute 'IntFlag'
 ----------------------------------------
ERROR: Command errored out with exit status 1: 'c:\users\python\python.exe' 'c:\users\python\lib\site-packages\pip' install --ignore-installed --no-user --prefix 'C:\Users\cagla\AppData\Local\Temp\pip-build-env-mwgi2izr\overlay' --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.8.0' wheel Check the logs for full command output.```

Abi bende de buna benzer sorun var. Error falan vermiyor amma script dosyasinda da yok

Terminale pip uninstall enum34 yazmayı deneyin.

tamam o zaman hizir gibi yetisdiniz. :grinning:

Sonra yeniden yuklemyi deneyim? (Bu islerde yeniyim)

Evet. Bu soruyu daha önce forumda konuştuğumuzu hatırlıyorum, onu arıyorum şu an.

ERROR: unknown command “unistall” - maybe you meant “uninstall”

sunu yazdi

Komutu yanlış yazmışsınız.

Konuştuğumuz yeri buldum, buradaki komutu deneyin:

Tamam. Simdi deniyorum

Merhaba ben formu okudum simdi ben python 3.7imi kurmaliyim? tesekkurler.simdiden bende 3.8

Şimdi düşündüm de, ben asıl sorudaki hatayı göz önünde bulundurarak cevap yazıyorum. Sizin aldığınız hata sorudaki ile aynı mı?

Sorudaki hatanın çözümü pip uninstall enum34.

Bende hata falan yazmiyor. Sadece pyinstaller yok. pip unistal emum34 kodunu yazdim. yine hicbirsey yok