PyInstaller hata veriyor

Merhaba.Yeni yazdığım (QtDesigner kullanarak) bir programı exe’ye çevirirken sıkıntı yaşıyorum.Öncelikle asıl projemi,projemde kullandığım modülümü(.qrc’den dönüştürdüğüm .py dosyamı) ve iconumu tek bir klasöre topladım.Ardından cmdde aşağıdaki kodu çalıştırdım.
C:\Users\fatih\Desktop\Movie>pyinstaller --onefile --noconsole imdbbb.py --icon popcorn.ico

Şu hatayı aldım;

72 INFO: PyInstaller: 3.4
72 INFO: Python: 3.5.2
73 INFO: Platform: Windows-10-10.0.16299-SP0
79 INFO: wrote C:\Users\fatih\Desktop\Movie\imdbbb.spec
81 INFO: UPX is not available.
83 INFO: Extending PYTHONPATH with paths
['C:\\Users\\fatih\\Desktop\\Movie', 'C:\\Users\\fatih\\Desktop\\Movie']
83 INFO: checking Analysis
84 INFO: Building Analysis because Analysis-00.toc is non existent
84 INFO: Initializing module dependency graph...
86 INFO: Initializing module graph hooks...
89 INFO: Analyzing base_library.zip ...
4240 INFO: running Analysis Analysis-00.toc
4275 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
4310 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
4336 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
4362 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
4388 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
4427 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
4453 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
4482 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
4508 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
4534 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
4696 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4725 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4751 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4780 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4806 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4832 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4858 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4885 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4911 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4937 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4963 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
4989 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
5033 INFO: Caching module hooks...
5054 INFO: Analyzing C:\Users\fatih\Desktop\Movie\imdbbb.py
5229 INFO: Processing pre-safe import module hook  urllib3.packages.six.moves
7529 INFO: Loading module hooks...
7530 INFO: Loading module hook "hook-PyQt5.QtCore.py"...
7939 WARNING: Unable to find Qt5 translations C:/Qt/5.6.0/translations\qtbase_*.qm. These translations were not packaged.
7939 INFO: Loading module hook "hook-PyQt5.QtWidgets.py"...
Traceback (most recent call last):
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\runpy.py", line 184, in _run_module_as_main
  "__main__", mod_spec)
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\runpy.py", line 85, in _run_code
  exec(code, run_globals)
 File "C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Scripts\pyinstaller.exe\__main__.py", line 9, in <module>
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\__main__.py", line 111, in run
  run_build(pyi_config, spec_file, **vars(args))
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\__main__.py", line 63, in run_build
  PyInstaller.building.build_main.main(pyi_config, spec_file, **kwargs)
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 838, in main
  build(specfile, kw.get('distpath'), kw.get('workpath'), kw.get('clean_build'))
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 784, in build
  exec(text, spec_namespace)
 File "<string>", line 17, in <module>
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 241, in __init__
  self.__postinit__()
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\building\datastruct.py", line 158, in __postinit__
  self.assemble()
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 500, in assemble
  module_hook.post_graph()
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\building\imphook.py", line 410, in post_graph
  self._load_hook_module()
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\building\imphook.py", line 377, in _load_hook_module
  self.hook_module_name, self.hook_filename)
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\compat.py", line 736, in importlib_load_source
  return mod_loader.load_module()
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 388, in _check_name_wrapper
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 809, in load_module
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 668, in load_module
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 268, in _load_module_shim
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 693, in _load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 665, in exec_module
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\hooks\hook-PyQt5.QtWidgets.py", line 11, in <module>
  hiddenimports, binaries, datas = add_qt5_dependencies(__file__)
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\utils\hooks\qt.py", line 514, in add_qt5_dependencies
  more_binaries = qt_plugins_binaries(plugin, namespace=namespace)
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\utils\hooks\qt.py", line 132, in qt_plugins_binaries
  pdir = qt_plugins_dir(namespace=namespace)
 File "c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\utils\hooks\qt.py", line 117, in qt_plugins_dir
  """.format(namespace, ", ".join(paths)))
Exception:
      Cannot find existing PyQt5 plugin directories
      Paths checked: C:/Qt/5.6.0/plugins`

Sorun neyden kaynaklanıyor?

Nedense şöyle bir dizin arıyor: C:/Qt/5.6.0/plugins
Böyle bir dizin yoksa, bu dizini oluşturarak tekrar dener misiniz?

Orijinal PyQt5’in içindeki qtdesigner hata veriyordu.Bende çözüm ararken Qt diye bir uygulama kurdum ve onu kullandım.O programın yolu da C:/Qt/4.8.6/ idi.Bu yüzden bu dizini aradığını düşünüyorum(5.6.0 ile alakasını çözemedim tabi).Ben de bunu fark edince Qtyi tekrar kurdum ve 4.8.6 olan dosya adını 5.6.0 ile değiştirdim fakat çok fazla modül hatası verdi.Sonradan orijinal PyQt5’in içindeki plugins dosyasını aradığı dizine kopyaladım.Şu sonucu aldım;

C:\Users\fatih\Desktop\proje>pyinstaller --onefile --noconsole movietime.py --icon popcorn.ico
78 INFO: PyInstaller: 3.4
79 INFO: Python: 3.5.2
79 INFO: Platform: Windows-10-10.0.16299-SP0
81 INFO: wrote C:\Users\fatih\Desktop\proje\movietime.spec
82 INFO: UPX is not available.
84 INFO: Extending PYTHONPATH with paths
[‘C:\Users\fatih\Desktop\proje’, ‘C:\Users\fatih\Desktop\proje’]
85 INFO: checking Analysis
85 INFO: Building Analysis because Analysis-00.toc is non existent
86 INFO: Initializing module dependency graph…
166 INFO: Initializing module graph hooks…
213 INFO: Analyzing base_library.zip …
11563 INFO: running Analysis Analysis-00.toc
11670 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
11691 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
11715 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
11739 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
11759 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python.exe
11872 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
11895 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
11919 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
11939 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
11959 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\VCRUNTIME140.dll
12139 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12163 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12184 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12204 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12229 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12249 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12269 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12290 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12314 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12335 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12355 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12376 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
12381 INFO: Caching module hooks…
12389 INFO: Analyzing C:\Users\fatih\Desktop\proje\movietime.py
12811 INFO: Processing pre-safe import module hook urllib3.packages.six.moves
18348 INFO: Loading module hooks…
18348 INFO: Loading module hook “hook-xml.py”…
18665 INFO: Loading module hook “hook-PyQt5.QtCore.py”…
20405 WARNING: Unable to find Qt5 translations C:/Qt/5.6.0/translations\qtbase_.qm. These translations were not packaged.
20406 INFO: Loading module hook “hook-PyQt5.QtWidgets.py”…
22081 WARNING: Unable to find Qt5 translations C:/Qt/5.6.0/translations\qtbase_
.qm. These translations were not packaged.
22084 INFO: Loading module hook “hook-encodings.py”…
22238 INFO: Loading module hook “hook-PyQt5.py”…
22318 INFO: Loading module hook “hook-sqlite3.py”…
22500 INFO: Loading module hook “hook-certifi.py”…
22506 INFO: Loading module hook “hook-pydoc.py”…
22533 INFO: Loading module hook “hook-PyQt5.QtGui.py”…
23351 WARNING: Unable to find Qt5 translations C:/Qt/5.6.0/translations\qtbase_*.qm. These translations were not packaged.
23394 INFO: Looking for ctypes DLLs
23425 INFO: Analyzing run-time hooks …
23430 INFO: Including run-time hook ‘pyi_rth_qt5.py’
23464 INFO: Looking for dynamic libraries
23668 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qjpeg.dll
23692 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qjpeg.dll
23717 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qjpeg.dll
23737 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qjpeg.dll
23758 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qjpeg.dll
23810 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qicns.dll
23834 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qicns.dll
23861 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qicns.dll
23986 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtiff.dll
24013 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtiff.dll
24034 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtiff.dll
24058 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtiff.dll
24086 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtiff.dll
24118 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtiff.dll
24171 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qwebp.dll
24195 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qwebp.dll
24216 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qwebp.dll
24240 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qwebp.dll
24287 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qminimal.dll
24314 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qminimal.dll
24383 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qwbmp.dll
24411 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qwbmp.dll
24598 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qwindows.dll
24628 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qwindows.dll
24652 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qwindows.dll
24677 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qwindows.dll
24701 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qwindows.dll
24731 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qwindows.dll
24751 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qwindows.dll
24835 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\iconengines\qsvgicon.dll
24995 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\iconengines\qsvgicon.dll
25077 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qoffscreen.dll
25101 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qoffscreen.dll
25125 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qoffscreen.dll
25150 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qoffscreen.dll
25171 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qoffscreen.dll
25191 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\platforms\qoffscreen.dll
25242 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qgif.dll
25266 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qgif.dll
25290 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qgif.dll
25336 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qsvg.dll
25367 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qsvg.dll
25433 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtga.dll
25458 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtga.dll
25482 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qtga.dll
25585 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qico.dll
25613 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qico.dll
25674 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qdds.dll
25699 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qdds.dll
25723 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Qt\5.6.0\plugins\imageformats\qdds.dll
25797 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
25822 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
25842 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
25866 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
25887 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
25911 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
25935 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
25956 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
25980 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
26004 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ssl.pyd
26058 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\unicodedata.pyd
26078 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\unicodedata.pyd
26099 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\unicodedata.pyd
26156 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ctypes.pyd
26176 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ctypes.pyd
26197 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_ctypes.pyd
26233 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\pyexpat.pyd
26253 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\pyexpat.pyd
26273 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\pyexpat.pyd
26294 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\pyexpat.pyd
26315 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\pyexpat.pyd
26368 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26391 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26412 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26436 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26457 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26481 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26501 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26525 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26546 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_hashlib.pyd
26591 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\select.pyd
26636 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_bz2.pyd
26657 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_bz2.pyd
26680 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_bz2.pyd
26701 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_bz2.pyd
26721 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_bz2.pyd
26765 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_lzma.pyd
26790 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_lzma.pyd
26829 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_socket.pyd
26849 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_socket.pyd
26885 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_sqlite3.pyd
26906 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs_sqlite3.pyd
26971 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\QtWidgets.pyd
27001 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\QtWidgets.pyd
27030 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\QtGui.pyd
27057 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\QtGui.pyd
27085 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\QtCore.pyd
27109 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\QtCore.pyd
27129 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\QtCore.pyd
27149 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\QtCore.pyd
27178 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\sip.pyd
27199 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\sip.pyd
27219 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\sip.pyd
27240 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\sip.pyd
27322 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27342 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27368 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27389 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27409 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27433 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27460 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27487 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27508 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5core.dll
27604 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5gui.dll
27625 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5gui.dll
27646 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5gui.dll
27667 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5gui.dll
27691 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5gui.dll
27711 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5gui.dll
27736 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5gui.dll
27756 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5gui.dll
27810 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5svg.dll
27830 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5svg.dll
27851 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5svg.dll
27875 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\qt5svg.dll
27911 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\sqlite3.dll
27932 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\sqlite3.dll
27952 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\sqlite3.dll
27973 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\DLLs\sqlite3.dll
28053 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\Qt5Widgets.dll
28074 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\Qt5Widgets.dll
28094 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\Qt5Widgets.dll
28125 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyQt5\Qt5Widgets.dll
28227 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28247 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28268 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28292 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28313 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28334 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28355 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28375 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28396 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28417 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28437 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28458 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\MSVCP140.dll
28525 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuuc55.dll
28549 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuuc55.dll
28570 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuuc55.dll
28590 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuuc55.dll
28616 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuuc55.dll
28636 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuuc55.dll
28657 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuuc55.dll
28678 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuuc55.dll
28751 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuin55.dll
28772 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuin55.dll
28796 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuin55.dll
28817 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuin55.dll
28837 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuin55.dll
28858 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuin55.dll
28878 WARNING: lib not found: api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll dependency of C:\Users\fatih\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Lib\site-packages\PyQt5\icuin55.dll
28881 INFO: Looking for eggs
28881 INFO: Using Python library c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\python35.dll
28882 INFO: Found binding redirects:

28896 INFO: Warnings written to C:\Users\fatih\Desktop\proje\build\movietime\warn-movietime.txt
28993 INFO: Graph cross-reference written to C:\Users\fatih\Desktop\proje\build\movietime\xref-movietime.html
29170 INFO: checking PYZ
29171 INFO: Building PYZ because PYZ-00.toc is non existent
29173 INFO: Building PYZ (ZlibArchive) C:\Users\fatih\Desktop\proje\build\movietime\PYZ-00.pyz
30102 INFO: Building PYZ (ZlibArchive) C:\Users\fatih\Desktop\proje\build\movietime\PYZ-00.pyz completed successfully.
30131 INFO: checking PKG
30131 INFO: Building PKG because PKG-00.toc is non existent
30132 INFO: Building PKG (CArchive) PKG-00.pkg
41241 INFO: Building PKG (CArchive) PKG-00.pkg completed successfully.
41252 INFO: Bootloader c:\users\fatih\appdata\local\programs\python\python35\lib\site-packages\PyInstaller\bootloader\Windows-64bit\runw.exe
41252 INFO: checking EXE
41253 INFO: Building EXE because EXE-00.toc is non existent
41253 INFO: Building EXE from EXE-00.toc
41520 INFO: SRCPATH [(‘popcorn.ico’, None)]
41520 INFO: Updating icons from [‘popcorn.ico’] to C:\Users\fatih\AppData\Local\Temp\tmpeg6vifek
41532 INFO: Writing RT_GROUP_ICON 0 resource with 62 bytes
41533 INFO: Writing RT_ICON 1 resource with 10700 bytes
41533 INFO: Writing RT_ICON 2 resource with 9640 bytes
41533 INFO: Writing RT_ICON 3 resource with 4264 bytes
41534 INFO: Writing RT_ICON 4 resource with 1128 bytes
41586 INFO: Appending archive to EXE C:\Users\fatih\Desktop\proje\dist\movietime.exe
42359 INFO: Building EXE from EXE-00.toc completed successfully.

Bu defa programım kendi bilgisayarımda çalıştı fakat daha fazla dll hatası aldım yukarıda görüldüğü gibi.Ayrıca başka bilgisayarlarda programımı test etme fırsatı bulamadım.Sadece benim bilgisayarımda çalışıyor olabilir.Bundan emin olunca tekrar belirtirim fakat bu dll hataları kafama takıldı açıkçası.Bu kadar fazla hata programı etkilemez mi?

Program başka bilgisayarda ‘Paketin ayrıştırmasında sorun oluştu’ hatası alıyor.

Siz bilgisayarınızı baya bir karıştırmışsınız anladığım kadarıyla. İşleri düzeltmeye çalışmak daha fazla karışıklığa neden olabilir. Bu sebeple bence şu yolu takip ederek tekrar deneyin:

 1. Tüm PyQt ve Qt kurulumlarını kaldırın. Elinizle kopyaladığınız bir şeyler varsa, onları da silin.
 2. Güncel PyQt5’i indirip kurun. PyQt5’in, Qt5 ile geliyor olması lazım. Bu sebeple Qt5’i ayrıyeten kurmayın.
 3. PyQt5’in kullandığı Qt Designer, aslında Qt5’in Qt Designer’ıdır. PyQt5 sadece Bu tasarımcının oluşturduğu arayüz dosyalarını Python dosyalarına dönüştürmek için araçlar sunar.
1 Beğeni

Bendeki sorunu çözdü cevabınız.

1 Beğeni