Pyqt5 Buton yazı yönünü dikey yapma

Arkadaşlar dikey bir buton yaptım. Buton üzerindeki yazı yönünü yukarıdan aşağıya doğru yapmak istiyorum. Ama bir türlü bulamadım. :thinking:.
Yardımlarınızı bekliyorum.

Merhaba, QPushButton olması şart mı? Eğer bir QLabel işinizi görürse şöyle bir şey yapılabilir:

import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
from PyQt5.QtGui import QPainter

class Pencere(QMainWindow):
	def __init__(self):
		super().__init__()
		self.resize(400, 400)
	
	def paintEvent(self, event):
		painter = QPainter(self)
		painter.setPen("blue")
		painter.translate(100, 100)
		painter.rotate(90)
		painter.drawText(0, 0, "Merhaba")
		painter.end()


if __name__ == "__main__":
	app = QApplication(sys.argv)

	window = Pencere()
	window.show()

	sys.exit(app.exec_())
1 Beğeni

Suraya bakin isterseniz.