Pyqt5 de Qthread veri göndermemesi

Merhaba Worker isimli class oluşturdum ve Qthread verdim program donmuyor fakat second page de ki text kısımlarını bana vermiyor yani line edit kısımlarına ulaşamıyorum sebebi nedir sizce ?
Bir türlü olmuyor denedim çok fazla. Run kısmında yer alan print bana veriyi vermiyor

class MainPage(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.ui=Ui_MainWindow()
    self.ui.setupUi(self)
    self.second_page=SecondPage()
    self.ui.btngiris.clicked.connect(self.open2page)
    self.second_page.ui1.profiltakibiinstapy.toggled.connect(self.start)
  def open2page(self):
    otomysql = mysql.connector.connect(host="Gizli",
                      user="Gizli",
                      password="Gizli",
                      database="Gizli")
    self.cursor = otomysql.cursor()
    self.cursor.execute(f"Select*From otomasyon Where mail= '{self.ui.linemail.text()}' and sifre='{self.ui.linesifre.text()}'")
    self.a = self.cursor.fetchone()
    if self.a != None:
      self.second_page.show()

  def start(self):
    self.second_page.instagramprofiltakip()
'''
'''

class SecondPage(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.ui1=Ui_MainWindow2()
    self.ui1.setupUi(self)

  def instagramprofiltakip(self):
    self.thread=QThread()
    self.worker=Worker()
    self.worker.moveToThread(self.thread)
    self.thread.started.connect(self.worker.run)
    self.worker.finished.connect(self.thread.quit)
    self.thread.start()

'''
'''
class Worker(QObject):
  progress=pyqtSignal(object)
  finished=pyqtSignal()
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.basla=SecondPage()
  def run(self):
    self.browser = webdriver.Edge()
    self.browser.maximize_window()
    self.browser.get("https://www.instagram.com/")
    print(self.basla.ui1.lnlinstagramsifre.text())
    print(self.basla.ui1.lnlinstagramsifre.text())
app=QApplication([])
window=MainPage()
window.show()
app.exec_()