Python asksaveasfilename uzantı sorunu

from tkinter import filedialog
from tkinter import *
 
root = Tk()
root.filename =  filedialog.asksaveasfilename(initialdir = "/",title = "Select file",filetypes = (("jpeg files","*.jpg"),("all files","*.*")))
print (root.filename)

Arkadaşlar merhaba burada dosya adını yzdırdığım zaman sadece dosya adı geliyor lakin uzantu gelmiyor.Ben uzantının da gelmesini istiyorum.Nasıl yapabilirim