Python da butona tıklayarak dosya açmak

kodun şu anki hali (ilerletemiyorum):

import time
import tkinter as tk
import turtle, winsound

pencere = turtle.Screen()
pencere.title("PinPong")
pencere.bgcolor("black")
pencere.setup(width=800, height=600)
pencere.tracer(0)

yazi = turtle.Turtle()
yazi.speed(0)
yazi.color('white')
yazi.penup()
yazi.goto(0, 260)
yazi.write("Lütfen Oyuncu Sayısını Seçiniz",align='center', font=('Courier', 25, 'bold'))
yazi.hideturtle()

button1 = turtle.Turtle()
button1.shapesize(75.75)
button1.speed(0)
button1.color('white')
button1.penup()
button1.goto(-150, 0)
button1.write("1p",align='center', font=('Courier', 50, 'bold'))
button1.onclick()
button1.hideturtle()

button2 = turtle.Turtle()
button2.speed(0)
button2.color('white')
button2.penup()
button2.goto(150, 0)
button2.write("2p",align='center', font=('Courier', 50, 'bold'))
button2.hideturtle()

while True:
    pencere.update()

bu kodu python da açmaya kalkarsanız hata alacaksınız çünkü “onclick()” kodunun içine nasıl bir şey yapıp da dosyayı açacağımı bilmiyorum yapmak istediğim kısaca 1p butonuna basıldığında 1 kişilik oyunun 2 p butonuna basıldığında 2 kişilik oyunun açılması. Oyunların kodlarına sahibim ve oyunlar .py uzantılı yardımcı olabilir misiniz?