Python da cmd yi açıp kod gönderme

sonrasında örneğin cmd ye python kodunu göndermek istiyorum araştırdım ancak subprocess vesaire kullanmışlar daha pratik bir yolu var mı

import os
os.startfile('cmd')

import os
os.system("python")

Sonrasında yapacağın her işlem de python kodu yazabilirsin ?

Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

ancak bunu pycharm kullandığım için pycharm ın komut satırına yazıyor ben windowsun komut satırı olan cmd ye göndermesini istiyorum

O zaman terminalde bu python dosyasının bulunduğu konuma giderek ilgili python dosyasını çalıştırmalısın.
python ilgili_dosya.py

import subprocess
subprocess.call("python", shell=True)

bu şekilde denedim ancak sonuç yok

Bu herhangi bir artı veya eksi değil ki ?
Kodu yazdıktan sonra

Dediğim gibi yaparsan IDE’nin/Text Editörünün sahip olduğu cmd ekranındansa açtığın cmd ekranında python kodunu çalıştırmış olursun.

daha önce konuşmuştuk amaç kodu çalıştırtmak değil kod yazdırmak cmd ye

Yazdığınız kodu cmdde
‘’‘python dosya_yolu’’’

Şeklinde çalıştırabilirsiniz.

Doğrudan cmdede kod yazmak istiyorsanız ‘’‘python’’’
Yazarak kod yaznaya maşlayabilirsiniz

Tamam işte aynı dili konuşuyoruz farklı bir şey demiyorum ki.

bir python kodunu cmd/terminal de çalıştırmak için erkana python yazıp enter’a basıyorsun ardından cmd de/ terminal de python kodu yazabilir hale geliyorsun. Yani python yazdıktan sonra python kabuğuna inmiş oluyorsun.

kod yazdırmak derken de nasıl bir kod yazdırmak istiyorsun onuda bilmiyoru(z)m.
belirli argumanlar vererek ilgili python dosyasını çalıştırmak istiyorsan argparse modülüne ait ArgumentParser sınıfına göz atman gerekecek

import os
os.startfile("python")

bu kadarmış şimdi kod göndermeyi bulmam gerekiyor

herşey okey ancak python ı yazdırmıyor

import subprocess
process = subprocess.Popen(['start','cmd'], shell = True, stdin= subprocess.PIPE,
stdout = subprocess.PIPE, text = True)
input = 'python'
process.stdin.write(input)
process.communicate(input, timeout = 1)