Python deger atama

Merhaba python görüntü işleme üzerine çalışıyorum.Opencv ile bir koordinat sistemi oluşturdum.Ama bu koordinat sisteminde 1 ,2,3 gibi yazıların koordinatları mesela (254,326),(278,255) gibi .Bu koordinatlara sayı atamam lazım mesela a=(254,326)=1 olmasını istiyorum.Pythonda bunu nasıl yapabilirim

Merhaba.

Sözlükleri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki iki şeyden birini istiyorsunuz sanırım ama hangisi olduğunu tam anlamadım:

>>> a = {"yazı": 1, "koordinat": (254, 326)}
>>> a["yazı"]
1
>>> a["koordinat"]
(254, 326)
>>> yazılar = {(254, 326): 1,
	           (278, 255): 2
	          }
>>> yazılar[(254, 326)]
1
>>> yazılar[(278, 255)]
2
1 Beğeni

yanıt için teşekkürler istediğim buydu daha pratik yolu var mı?

Farklı yolları var ama nasıl bir kullanım istediğinizi söylerseniz daha rahat yardımcı olurum.

Ayrıca istediğiniz birincisi mi ikincisi mi anlamadım.