(PYTHON) - Fonksiyondaki Değişkeni Daima Kaydetmek

Merhabalar, basit olarak anlatmak için değişkeni azaltan bir fonksiyon yazdım. Bu değişkenin daima azalmasını (9, 8, 7 şeklinde) istiyorum ancak sadece 9 çıktısını alıyorum.

a = 10
def reduce(number):
  number -= 1
  print(number)
  return number


while True:
  reduce(a)

Merhaba,

while döngüsünde sürekli çağırdığınız reduce(a) fonksiyonu, global alandaki a değişkeninin değerini değiştirmez, fonksiyonun number argümanını 1 birim azaltır ve değişiklik a'ya yansımaz.

Şöyle deneyin isterseniz:

a = 10


def reduce():
  global a
  a -= 1
  print(a)


while a:
   reduce()

Veya

a = 10


def reduce(number):
  number -= 1
  print(number)
  return number


while a:
  a = reduce(a)
2 Beğeni