Python Gdrive bağlantısı

Arkaslar bir program yapmayı düşünüyorum da… Bilgisayardaki dosyaları Gdrıve ile senkronıze edecek. Gdrive ile bağlantı kurabilecek bir modül mevcut mu python’da. Aradım da pek bir şey bulamadım.

request modulüyle yapabilirsin

O modülün adı request değil, requests 'dir.