Python ile iki exceldeki farklı değişkenlerden vlookup yapmak

Merhaba Arkadaşlar

iki excel birleştirmek çin aşağıdaki kodu kullanıyorum.Birleştirme işlemini Yeni Devam Eden FiberRL.xlsx excel içersine yapıyor .Fakat ilk exceldeki (AllCompanyNames.xlsx) bilgilerin eklenmesi tamamlandıktan sonra 1000 satır boşluk verip diğer (Red - Smart - RL ve Fiber Devam Eden Akışlar_New) excel bilgilerini ekliyor.

neden bu şekelde yapmış olabilir?


import numpy as np
import pandas as pd

f1 = pd.read_excel ("AllCompanyNames.xlsx", sheet_name="FAZ1 LISTE")
f2 = pd.read_excel ("Red - Smart - RL ve Fiber Devam Eden Akışlar_New.xlsx", sheet_name="Red - Smart - RL ve Fiber"
                                            " Devam")

AllCompany =["infrastructure type","Master Work Flow Number","Sub Work Flow Number","Contract Detail Number",
"Order Customer Full Name","Location Customer Full Name", "Order Type", "Master Work Flow Start Date",
"Master Dur. Days","Master dur. Days A.","Location Customer Code","Order Customer Code",
"Sub Work Flow Start Date","Year","Month","WF Duration (days)","WF Duration Interval",
"Sub Work Flow Name","Step Status Group","Suspend Reason","Offer Name","Product Name",
"Order Customer Project Manager","Contract Customer Account Manager","Contract Customer Sales Sector Group"
,"Step Name","Step Status","Assigned User Position","Assigned User Full Name","Step Start Time",
"Step Duration (days)","Step Duration","StepDuration Interval","Location Customer Delivery City",
"Location Customer Delivery Address","Unnamed: 37","Step Name___","Project Manager","BHM","Sales Person",
"PY/Red PY","Ekip Bilgisi","Vergi Numarası","Hız","Hizmet","SLA","Redfiberid","Maximo Start Date",
"Statusdate","Status","SubStatus","SubStatus Description","Askidurumu","Askinedeni","Hizmettaleptipi",
"Emptorid","Emptorsno","Bolge","Sehir","Ownergroup","Musteriismi","Musterihizvpn","Musterihizses",
"Musterihizbilgisi","Changeby","Changedate","Fibertalepid","Owner","Reportedby","Tobecancel",
"Proje sorumlusu","Maximo Dur.Days","Processtype"]

Emptor =["infrastructure type","Master Work Flow Number","Sub Work Flow Number","Contract Detail Number",
"Order Customer Full Name","Location Customer Full Name","Order Type","Master Work Flow Start Date",
"Master Dur. Days","Master dur. Days A.","Location Customer Code","Order Customer Code",
"Sub Work Flow Start Date","Year","Month","WF Duration (days)","WF Duration Interval",
"Sub Work Flow Name","Step Status Group","Suspend Reason","Offer Name","Product Name",
"Order Customer Project Manager","Contract Customer Account Manager","Contract Customer Sales Sector Group",
"Step Name","Step Status","Assigned User Position","Assigned User Full Name","Step Start Time",
"Step Duration (days)","Step Duration","StepDuration Interval","Location Customer Delivery City",
"Location Customer Delivery Address","","Step Name___","Project Manager","BHM","Sales Person","",
"Ekip Bilgisi","Vergi Numarası","Hız","Hizmet","SLA","","","","","","","","","","","","","","","","","",
"","","","","","","","","",""]

df1 = pd.DataFrame (f1, columns=AllCompany)
df2 = pd.DataFrame (f2, columns=Emptor)

df = pd.DataFrame ( np.array ( [i for i in df1.values] + [i for i in df2.values] ), columns=AllCompany)
df.reset_index ( inplace=True ) # sayı eklemek için
df = df.rename ( columns=dict ( index="No" ) ) # sayının başlık ismini yazmak

###yeni dosya ile kaydediyoruz.
xlwriter = pd.ExcelWriter ( "Yeni Devam Eden FiberRL.xlsx" )
df.to_excel ( xlwriter, sheet_name="TUM AKISLAR", index=False )
xlwriter.close ()
print("Birleştirme Tamamlandı.")

Merhaba

bu dosyadan önce vlookup yapıyorum.Vlookup yaparken ikinci excel dosyasından vlookup yaptıklarımın dışında diğer hepsi altına yazdığı için bu şekilde yazıyormuş.

Vlookup yapmak için aşağıdaki kodu kullanıyorum.Fakat vlookup yaptığı excel dosyasındaki diğer verileride getiriyor.

Vlookup için ellinizde bir kod var mı?

import pandas as pd

emptor = pd.read_excel('Red - Smart - RL ve Fiber Devam Eden Akışlar_New.xlsx', sheet_name='Emptordan Maximoya Gelenler')
sabo = pd.read_excel('Daily RedSmart Fiber Maximo Activations Summary.xlsx', sheet_name='Red Fiber data')


merged_dataset=pd.merge(emptor,sabo,left_on="Sub Work Flow Number",right_on="Emptorsno", how="left")

merged_dataset.to_excel('AllCompanyNames.xlsx', sheet_name= 'FAZ1 LISTE', index=False)
print("Vlookup Tamamlandı")

```