Python ile SQLlite Vertabanına SQL Sorgusu İle Kayıt Ekleme Yapmıyor

Merhaba Video dersi izleyerek ilerlediğim projede veritabanına SQL ekleme sorgusu ile kayıt yapamıyorum Eğitim Videosundaki hoca da sorguyu önce değişkene atayıp sonra bu değişkeni fonksiyona parametre olarak verince ilk olarak orda da kayıt yapılamadı sonra değişkeni silip EKLE fonksiyonu’na direk sorgunun kendisini aşağıdaki gibi parametre olarak verince kayıt başarılı oldu. Benim kod ile veri tabanında UYE tablom oluşuyor fakat eklediğim kayıt veri tabanına işlenmiyor. Program çalışıp işlem sonlandığında terminalde aşağıdaki gibi exit kod 0 yerine bir takım rakamlar çıkıyor. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkür ederim

Sorgu şu şekilde


  curs.execute("INSERT INTO uye                                           \
    (Durum, UyeNo, AdiSoyadi, TcNo, Tabiyeti, DogumTarihi, DogumYeri, AnaAdi, BabaAdi, Meslegi,          \
    OgrenimDurumu, SosyalGuvencesi, KabulTarihi, KabulKararNo, IptalTarihi, IptalKararNo, IptalNedeni,       \
    CepNo_1, CepNo_2, IrtibatNo, Ilce, Sehir, E_Mail, Aciklama, Adress, AkuluAraba, TekerlekliSandalye,      \
    KanadyenBaston, Yurutec, Protez, Ortez, KanGrubu, EngelNedeni, EngelYuzdesi, IlgilendigiSporlar        \
    VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",                \
    (_cob_Durum, _led_UyeNo, _led_AdiSoyadi, _led_TcNo, _led_Tabiyeti, _dte_DogumTarihi, _led_DogumYeri,      \
    _led_AnaAdi, _led_BabaAdi, _led_Meslegi, _cob_OgrenimDurumu, _cob_SosyalGuvencesi,               \
    _dat_KabulTarihi, _led_KabulKararNo, _dat_IptalTarihi, _led_IptalKararNo, _led_IptalNedeni,          \
    _led_CepNo1, _led_CepNo2, _led_IrtibatNo, _led_Ilce, _led_Sehir, _led_EMail, _led_Aciklama,          \
    _led_Adres, _chb_AkuluAraba, _chb_TekerlekliSandalye, _chb_KanadyenBaston, _chb_Yurutec,            \
    _chb_Protez, _chb_Ortez, _cob_KanGrubu, _led_EngelNedeni, _led_EngelYuzdesi,                  \
    _led_IlgilendigiSporlar                                            \
     ))
  conn.commit()

# ------------------SIGNAL SLOT-----------------------
# ----------------------------------------------------
ui.btn_Kaydet.clicked.connect(EKLE)


sys.exit(uygulama.exec_())

Kodun tamami da bu.

# --------------------KUTUPHANELER--------------------
# ----------------------------------------------------

import sys
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import QIcon
from UyeKayitFormuUI import *# --------------------UYGULAMA OLUŞTUR----------------
# ----------------------------------------------------

uygulama = QApplication(sys.argv)
penUyeKayitFormu = QMainWindow()
ui = Ui_MainWindow()
ui.setupUi(penUyeKayitFormu)
penUyeKayitFormu.show()


# ------------------VERITABANI OLUŞTUR----------------
# ----------------------------------------------------

import sqlite3

global curs
global conn
conn = sqlite3.connect('Dernek_YS.db')
curs = conn.cursor()
srgCreateTblUye = ('CREATE TABLE IF NOT EXISTS uye(                                  \
          Id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,                           \
          Durum TEXT NOT NULL UNIQUE,                                     \
          UyeNo TEXT NOT NULL UNIQUE,                                     \
          AdiSoyadi TEXT NOT NULL,                                      \
          TcNo TEXT NOT NULL,                                         \
          Tabiyeti TEXT NOT NULL,                                       \
          DogumTarihi TEXT NOT NULL,                                     \
          DogumYeri TEXT NOT NULL,                                      \
          AnaAdi TEXT NOT NULL,                                        \
          BabaAdi TEXT NOT NULL,                                       \
          Meslegi TEXT NOT NULL,                                       \
          OgrenimDurumu TEXT NOT NULL,                                    \
          SosyalGuvencesi TEXT NOT NULL,                                   \
          KabulTarihi TEXT NOT NULL,                                     \
          KabulKararNo TEXT NOT NULL,                                     \
          IptalTarihi TEXT,                                          \
          IptalKararNo TEXT,                                         \
          IptalNedeni TEXT,                                          \
          CepNo_1 TEXT NOT NULL,                                       \
          CepNo_2 TEXT,                                            \
          IrtibatNo TEXT,                                           \
          Ilce TEXT NOT NULL,                                         \
          Sehir TEXT NOT NULL,                                        \
          E_Mail TEXT,                                            \
          Aciklama TEXT,                                           \
          Adress TEXT NOT NULL,                                        \
          AkuluAraba TEXT ,                                          \
          TekerlekliSandalye TEXT,                                      \
          KanadyenBaston TEXT,                                        \
          Yurutec TEXT,                                            \
          Protez TEXT,                                            \
          Ortez TEXT,                                             \
          KanGrubu TEXT NOT NULL,                                       \
          EngelNedeni TEXT,                                          \
          EngelYuzdesi TEXT,                                         \
          IlgilendigiSporlar TEXT)')


curs.execute(srgCreateTblUye)
conn.commit() # Veritabaniyla Baglantiyi Kuruyoruz.


# -----------------------KAYDET-----------------------
# ----------------------------------------------------

def EKLE():
  _cob_Durum = ui.cob_Durum.currentText() # current.item().text() Listelerdeki itemlara ulasma kodu.
  _led_UyeNo = ui.led_UyeNo.text()
  _led_AdiSoyadi = ui.led_AdiSoyadi.text()
  _led_TcNo = ui.led_TcNo.text()
  _led_Tabiyeti = ui.led_Tabiyeti.text()
  _dte_DogumTarihi = ui.dte_DogumTarihi.setCalendar(QCalendarWidget.selectedDate().toString(QtCore.Qt.ISODate))
  _led_DogumYeri = ui.led_DogumYeri.text()
  _led_AnaAdi = ui.led_AnaAdi.text()
  _led_BabaAdi = ui.led_BabaAdi.text()
  _led_Meslegi = ui.led_Meslegi.text()
  _cob_OgrenimDurumu = ui.cob_OgrenimDurumu.currentText()
  _cob_SosyalGuvencesi = ui.cob_SosyalGuvencesi.currentText()
  _dat_KabulTarihi = ui.dat_KabulTarihi.SetCalendar(QCalendarWidget.selectedDate().toString(QtCore.Qt.ISODate))
  _led_KabulKararNo = ui.led_KabulKararNo.text()
  _dat_IptalTarihi = ui.dat_IptalTarihi.setCalendar(QCalendarWidget.selectedDate().toString(QtCore.Qt.ISODate))
  _led_IptalKararNo = ui.led_IptalKararNo.text()
  _led_IptalNedeni = ui.led_IptalNedeni.text()
  _led_CepNo1 = ui.led_CepNo1.text()
  _led_CepNo2 = ui.led_CepNo2.text()
  _led_IrtibatNo = ui.led_IrtibatNo.text()
  _led_Ilce = ui.led_Ilce.text()
  _led_Sehir = ui.led_Sehir.text()
  _led_EMail = ui.led_EMail.text()
  _led_Aciklama = ui.led_Aciklama.text()
  _led_Adres = ui.led_Adres.text()
  if ui.chb_AkuluAraba.isChecked():
    _chb_AkuluAraba = "Var"
  else:
    _chb_AkuluAraba = "Yok"
  if ui.chb_TekerlekliSandalye.isChecked():
    _chb_TekerlekliSandalye = "Var"
  else:
    _chb_TekerlekliSandalye = "Yok"
  if ui.chb_KanadyenBaston.isChecked():
    _chb_KanadyenBaston = "Var"
  else:
    _chb_KanadyenBaston = "Yok"
  if ui.chb_Yurutec.isChecked():
    _chb_Yurutec = "Var"
  else:
    _chb_Yurutec = "Yok"
  if ui.chb_Protez.isChecked():
    _chb_Protez = "Var"
  else:
    _chb_Protez = "Yok"
  if ui.chb_Ortez.isChecked():
    _chb_Ortez = "Var"
  else:
    _chb_Ortez = "Yok"
  _cob_KanGrubu = ui.cob_KanGrubu.currentText()
  _led_EngelNedeni = ui.led_EngelNedeni.text()
  _led_EngelYuzdesi = ui.led_EngelYuzdesi.text()
  _led_IlgilendigiSporlar = ui.led_IlgilendigiSporlar.text()

  curs.execute("INSERT INTO uye                                           \
    (Durum, UyeNo, AdiSoyadi, TcNo, Tabiyeti, DogumTarihi, DogumYeri, AnaAdi, BabaAdi, Meslegi,          \
    OgrenimDurumu, SosyalGuvencesi, KabulTarihi, KabulKararNo, IptalTarihi, IptalKararNo, IptalNedeni,       \
    CepNo_1, CepNo_2, IrtibatNo, Ilce, Sehir, E_Mail, Aciklama, Adress, AkuluAraba, TekerlekliSandalye,      \
    KanadyenBaston, Yurutec, Protez, Ortez, KanGrubu, EngelNedeni, EngelYuzdesi, IlgilendigiSporlar        \
    VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",                \
    (_cob_Durum, _led_UyeNo, _led_AdiSoyadi, _led_TcNo, _led_Tabiyeti, _dte_DogumTarihi, _led_DogumYeri,      \
    _led_AnaAdi, _led_BabaAdi, _led_Meslegi, _cob_OgrenimDurumu, _cob_SosyalGuvencesi,               \
    _dat_KabulTarihi, _led_KabulKararNo, _dat_IptalTarihi, _led_IptalKararNo, _led_IptalNedeni,          \
    _led_CepNo1, _led_CepNo2, _led_IrtibatNo, _led_Ilce, _led_Sehir, _led_EMail, _led_Aciklama,          \
    _led_Adres, _chb_AkuluAraba, _chb_TekerlekliSandalye, _chb_KanadyenBaston, _chb_Yurutec,            \
    _chb_Protez, _chb_Ortez, _cob_KanGrubu, _led_EngelNedeni, _led_EngelYuzdesi,                  \
    _led_IlgilendigiSporlar                                            \
     ))
  conn.commit()

# ------------------SIGNAL SLOT-----------------------
# ----------------------------------------------------
ui.btn_Kaydet.clicked.connect(EKLE)


sys.exit(uygulama.exec_())